Articles

L'Altra Mirada 102, 2021 juliol

Crèdits

Índex

Editorial

I.  TEMPS PER PENSAR I PRACTICARECONOMIES POSSIBLES(I NECESSÀRIES)

DE L’ECONOMIA CRÍTICA A LA CRÍTICA DE L’ECONOMIA

PER UNA ECONOMIA FEMINISTA I COMUNITÀRIA

L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA, AQUÍ I ARA

II.   DE TRANSICIONS, SOSTENIBILITAT I TURISME

DIVERSIFICACIÓ PRODUCTIVA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

LA SOSTENIBILITAT NO ÉS UN ESLÒGAN

LA RECONVERSIÓ DEL TURISME I LA PROPOSTA DEL FÒRUM DE LA SOCIETAT CIVIL

EL FÒRUM DE LA SOCIETAT CIVIL IL’AGENDA DE LA TRANSICIÓ NECESSÀRIA

LA TRANSICIÓ ECONÒMICA:UNA NECESSITAT INAJORNABLE

III. EMERGÈNCIA CLIMÀTICA,EMERGÈNCIA SOCIAL.PALANQUES PER UNA TRANSICIÓ JUSTA

CANVI CLIMÀTIC I TRANSICIONS A LES ILLES

LA QÜESTIÓ SOCIAL I LA LLUITA CONTRA LA POBRESA I LES DESIGUALTATS HAN DE SER AL CENTRE DELA TRANSICIÓ ECONÒMICA…

CAP A UNA RENDA BÀSICA UNIVERSAL I INCONDICIONALPER POSAR LA VIDA AL CENTRE

ELS FONS NEXT GENERATION EU:  UN ALTRE CAMP DE BATALLA

LES ASSEMBLEES CIUTADANES COM A EINES D’INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA

IV. MIRADES DIVERSES DES D’UNES ILLES DIVERSES

CONÈIXER-MOS, UN ACTE POLÍTIC PER SALVAR EIVISSA

REFLEXIONS SOBRE LA SOSTENIBILITAT DE L’ILLA DE FORMENTERA:LA REGLA DEL 4

PARIS SÛR MER

LLIBRE:PACTES VERDS EN TEMPS DE PANDÈMIES. EL FUTUR ES DISPUTA ARA#PactesVerdsPandemies