LLIBRE:PACTES VERDS EN TEMPS DE PANDÈMIES. EL FUTUR ES DISPUTA ARA#PactesVerdsPandemies

Llibre: Pactes verds en temps de pandèmies. El futur es disputa ara

#PactesVerdsPandemies

Sobre el llibre d’Alfons Pérez, investigador de l’Observatori del Deute en la Globalització (Ed. Icaria, 2021)

 

 

Ruth Escribano Dengra

Ecofeminista i coordinadora de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB (@ruthescribano @cooperacioUIB)-

L’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) és un referent estatal per al sector de la cooperació des de fa molt d’anys per les seves investigacions pioneres i la tasca en incidència política en els temes més rellevants i de màxima actualitat. Així que no ha estat cap sorpresa conèixer aquesta publicació en un tema i un moment tan estratègics com són els pactes verds, la crisi multidimensional i la pandèmia global de la COVID19.

Segons el seu autor, Alfons Pérez, amb qui vaig tenir el gust de compartir taula per dialogar a la presentació (presencial, tot un luxe actualment) del seu llibre a Palma el mes anterior, “aquesta és una publicació que s’ha redactat en temps de confinament en el marc d’un context complex, inquietant i incert i en un moment d’intersecció d’emergències i de restriccions de tota mena, però també un moment en el que no es vol ser meres espectadores del futur que ha de venir”.

Per començar em sembla important explicar, així com va fer l’autor a la presentació i com també fa als apartats del llibre Què puc trobar en aquest llibre? ​​ i Els pactes verds: diversos i heterogenis, el perquè dels dos plurals del títol: pactes verds i pandèmies. D’una banda, per mostrar la diversitat de pactes verds i per altra, per constatar que la COVID19 és una pandèmia, però també ho són el capitalisme, el patriarcat i el colonialisme.

Al llibre queda patent la gran diversitat de pactes perquè s’analitza segons les seves narratives i es fa una agosarada categorització i comparativa: New Deal; Pacte verd 1.0; Pacte verd 2.0; Decreixement; Post-extractivista; i Feminista. Una comparativa basada en els seus objectius, orígens, expressions, resultats i països de prevalença, i amb un total de més de 20 exemples de pactes verds de tot el món. En aquesta darrera categoria, que com eco-feminista m’interessa especialment, s’esmenten en els resultats la projecció d’una multiplicitat de veus de dones i comunitats en lluita contra el canvi climàtic, d’activistes descolonials i col·lectius feministes que debaten sobre la centralitat del treball de cures, dels sistemes d’opressió sobre els cossos i els territoris. En aquesta línia, i encara que al llibre Alfons Pérez escull per centrar la seva anàlisi en el Pacte Verd Europeu (PVE), ​​ a mi m’ha cridat l’atenció especialment les aportacions del Pacte Eco-social del Sud (d’Amèrica del Sud) perquè es concreta en 9 mesures que busquen articular la justícia redistributiva, de gènere, ètnica i ambiental, que combinen el protagonisme de les institucions públiques i el de pràctiques construïdes des de baix (per més informació podeu consultar pàgines 29 i 30).

Com deia, el llibre se centra en una exhaustiva anàlisi crítica del PVE perquè segons l’autor és el més important a escala global i és la nova estratègia de recuperació verda per a la Unió Europea. Un dels punts que destacaria per poder abordar la necessària corresponsabilitat i valorització del treball de cures i reproductiu, majoritàriament encara ara realitzat per les dones, és l’apartat sobre els Treballs digitals i treballs essencials i socialment necessaris, ja que segons l’autor sembla evident que la COVID19 pot obrir el debat sobre quins sectors són essencials, quins són superflus i caldria reorientar i, fins i tot, quins sectors posen en risc la nostra vida, encara que la direcció de les polítiques de recuperació econòmica no apunten cap a aquest debat necessari. En aquest context, els pactes verds haurien d’apostar per una relocalització i reconversió ecològica d’una economia territorialitzada, amb una base de recursos locals i que disminueixi al màxim les cadenes globals de subministraments. Aquesta nova economia hauria de visibilitzar, valorar i redistribuir els treballs de cures no remunerades, reforçar els treballs essencials socialment necessaris, i contribuir a la transformació del treball productiu superflu i a la progressiva eliminació dels sectors nocius i/o perillosos.

És en aquest punt on trobo actualment una oportunitat magnífica, que no podem permetem-nos el luxe de perdre, per apostar per un pacte verd valent i transgressor al nostre territori a manera de laboratori, on la ciutadania organitzada, les Administracions públiques i especialment el Govern de les Illes Balears podrien liderar aquest procés de transformació on poder experimentar i validar una estratègia basada en la reorientació de l’economia, la redistribució de la riquesa, la reparació al Sud global i la resistència davant del poder corporatiu. Una estratègia inspirada especialment en la lluita de les defensores i activistes d’arreu del món que s’enfronten a conflictes socio-ambientals, generats moltes vegades pel Nord global, i basada en aliances estratègiques amb els moviments socials locals-globals per liderar la incidència política, la mobilització i, fins i tot, la desobediència col·lectiva.

Recomano la lectura de tot el llibre, i molt especialment de l’apartat 9. Pacte verd com a alternativa o una alternativa al pacte verd?, on es poden trobar 5 premisses molt ben desenvolupades que ens poden ajudar a construir col·lectivament un pacte eco-social i eco-feminista que persegueixi transformacions profundes de l’economia basades en la desmercantilització, despatriarcalització i descolonització.

A la pregunta que vaig fer durant la presentació a l’investigador Alfons Pérez sobre l’existència de pactes verds eco-feministes amb mirada global, que vagin més enllà de les sensibilitats expressades en alguns dels pactes que apareixen a la publicació, i que superin l’eurocentrisme, l’androcentrisme, l’antropocentrisme i el tecno-positivisme del PVE, puc compartir la bona notícia de la seva resposta quan ens va comunicar que companyes seves de l’ODG ja estan fent feina en l’elaboració d’un pacte verd eco-feminista a Catalunya centrat en la cura de la vida, i que pens que ens pot servir com a full de ruta inspirador, també aquí a les Illes.

Per finalitzar, no volia desaprofitar l’oportunitat de convidar-vos a contactar amb l’ODG a través de la seva adreça (pactes.verds@odg.cat), ja que posa a la nostra disposició més presentacions del llibre, muntar grups de lectura, aclarir dubtes o que el trobeu adient per poder aprofitar al màxim aquesta interessant investigació.