Índex

 

 

 

Editorial

 

I. Temps per pensar i practicar economies possibles (i necessàries).

 

 • De l’economia crítica a la crítica de l’economia. Pep Soler.

 • Per una economia feminista i comunitària. Meritxell Esquirol Salom.

 • L’economia social i solidària, aquí i ara. Jordi López i Vanessa Anaya Villegas.

 

 

II. De transicions, sostenibilitat i turisme.

 

 • Diversificació productiva i planificació estratègica. Josep Valero.

 • La sostenibilitat no és un eslògan. Lluís Valcaneras.

 • La reconversió del turisme i la proposta del Fòrum de la societat civil. Celestí Alomar Mateu.

 • El fòrum de la societat civil i l’agenda de la transició necessària. Cristina Llorente.

 • La transició econòmica: una necessitat inajornable. Miquel Rosselló.

 

 

III. Emergència climàtica, emergència social. Palanques per una transició justa.

 

 • Canvi climàtic i transicions. Pau de Vílchez Moragues.

 • La qüestió social I la lluita contra la pobresa i les desigualtats han de ser al centre de la transició econòmica. Andreu Grimalt.

 • Cap a una Renda Bàsica Universal i Incondicional per posar la vida al centre. Anna Grau Casajust i Bethany Anne Ratcliffe.

 • Els fons Next generation EU: un altre camp de batalla. Maria Margalida Ramis.

 • Pactes verds en temps de pandèmies. El futur es disputa ara. Ruth Escribano Dengra.

 • Les Assemblees Ciutadanes com a eines d’innovació democràtica. Clara Ferragut Moranta.

 

 

IV. Mirades diverses des d’unes Illes diverses.

 

 • Conèixer-mos, un acte polític per salvar Eivissa. Toni Escandell Tur.

 • Reflexions sobre la sostenibilitat de l’illa de Formentera: la regla del 4. Miquel Juan Ferrer i Rafael González Ribas.

 • Paris sûr mer. Pau Obrador.