Términis y condicions

Els termes i condicions es van actualitzar per última vegada el 10 d’octubre de 2023

Introducció

Aquests termes i condicions s’apliquen a aquest lloc web i a les transaccions relacionades amb els nostres productes i serveis. Pot estar obligat per contractes addicionals relacionats amb la seva relació amb nosaltres o qualsevol producte o servei que rebi de nosaltres. Si qualsevol disposició dels contractes addicionals entra en conflicte amb qualsevol disposició d’aquestes condicions, les disposicions d’aquests contractes addicionals controlaran i prevaldran.

Vinculació

En registrar-vos, accedir o utilitzar aquest lloc web, accepteu estar obligats per aquests termes i condicions establerts a continuació. El mer ús d’aquest lloc web implica el coneixement i l’acceptació d’aquests termes i condicions. En alguns casos concrets, també podem demanar-li que estigui explícitament d’acord.

Comunicació electrònica

Mitjançant l’ús d’aquest lloc web o comunicar-se amb nosaltres per mitjans electrònics, està d’acord i reconeix que podem comunicar-nos electrònicament amb vostè en el nostre lloc web o enviant-li un correu electrònic, i està d’acord que tots els acords, avisos, revelacions i altres comunicacions que li proporcionem electrònicament satisfan qualsevol requisit legal, inclòs però no limitat al requisit que aquestes comunicacions haurien de ser per escrit.

Propietat intel·lectual

Nosaltres o els nostres llicenciadors posseïm i controlem tots els drets d’autor i altres drets de propietat intel·lectual al lloc web i les dades, informació i altres recursos mostrats o accessibles al lloc web.

Creative Commons

El contingut d’aquest lloc web està disponible sota una llicència Creative Commons – Reconeixement, llevat que s’especifiqui el contrari.

Butlletí

Malgrat l’anterior, podeu enviar el nostre butlletí electrònic a altres persones que estiguin interessades a visitar el nostre lloc web.

Propietat de tercers

El nostre lloc web pot incloure enllaços o altres referències als llocs web d’altres parts. No controlem ni revisem el contingut dels llocs web d’altres parts que estan enllaçats des d’aquest lloc web. Els productes o serveis oferts per altres llocs web estaran subjectes a les condicions i condicions aplicables d’aquests tercers. Les opinions expressades o el material que apareix en aquests llocs web no són necessàriament compartits o recolzats per nosaltres.

Lista

No serem responsables de cap pràctica o contingut de privacitat d’aquests llocs. Vostès assumeixen tots els riscos associats a l’ús d’aquests llocs web i a qualsevol servei de tercers relacionat. No acceptarem cap responsabilitat per qualsevol pèrdua o mal causat de qualsevol manera, per no dir causa, a conseqüència de la seva revelació a tercers d’informació personal.

Ús responsable

En visitar el nostre lloc web, accepteu utilitzar-lo només per als fins previstos i permesos per aquestes condicions, qualsevol contracte addicional amb nosaltres, i lleis aplicables, reglaments i pràctiques en línia generalment acceptades i directrius de la indústria. No heu d’utilitzar el nostre lloc web o serveis per utilitzar, publicar o distribuir qualsevol material que consisteixi (o estigui vinculat a) programari maliciós d’ordinador; utilitzeu les dades recollides del nostre lloc web per a qualsevol activitat de màrqueting directe, o realitzeu qualsevol activitat sistemàtica o automatitzada de recollida de dades en o en relació amb el nostre lloc web.

Està estrictament prohibit involucrar-se en qualsevol activitat que causi o pugui causar danys al lloc web o que interfereixi amb el rendiment, la disponibilitat o l’accessibilitat del lloc web.

Tramesa de l’eina

No presentis cap idea, invenció, obra d’autoria o altra informació que pugui considerar-se propietat intel·lectual pròpia que vulguis presentar-nos tret que primer hàgim signat un acord sobre la propietat intel·lectual o un acord de no divulgació. Si ens la reveleu absent d’aquest acord escrit, ens concedireu una llicència mundial, irrevocable, no exclusiva, lliure de drets per utilitzar, reproduir, emmagatzemar, adaptar, publicar, traduir i distribuir el vostre contingut en qualsevol mitjà existent o futur.

Terminació de l’ús

Podem, a la nostra discreció, modificar o suspendre en qualsevol moment l’accés al lloc web o a qualsevol servei que tingui, de manera temporal o permanent. Està vostè d’acord que no serem responsables davant vostè ni davant cap tercer per tal modificació, suspensió o interrupció de l’accés o l’ús del lloc web o de qualsevol contingut que hagi compartit en el lloc web. No tindreu dret a cap indemnització o pagament, encara que es perdin de forma permanent determinades característiques, paràmetres i/o qualsevol contingut en el qual hàgiu contribuït o en el qual hàgiu arribat a confiar. No heu d’eludir ni eludir, ni intentar eludir o eludir qualsevol mesura de restricció d’accés en el nostre lloc web.

Garanties i responsabilitat

Res en aquesta secció limitarà o exclourà cap garantia implícita per llei que sigui il·legal limitar o excloure. Aquest lloc web i tot el contingut del lloc web es proporcionen en una base “com és” i “com està disponible” i pot incloure inexactituds o errors tipogràfics. Explicarem expressament totes les garanties de qualsevol tipus, ja sigui expresses o implícites, quant a la disponibilitat, precisió o completesa del Contingut. No garantim que:

Aquest lloc web o el nostre contingut compliran els vostres requisits.
Aquest lloc web estarà disponible de manera ininterrompuda, oportuna, segura o sense errors.
Res en aquest lloc web constitueix o pretén constituir, assessorament jurídic, financer o mèdic de qualsevol tipus. Si necessites assessorament, has de consultar un professional adequat.

Les següents disposicions d’aquesta secció s’aplicaran en la màxima mesura permesa per la llei aplicable i no limitaran ni exclouran la nostra responsabilitat respecte a qualsevol assumpte que sigui il·legal o il·legal que limitem o excloguem la nostra responsabilitat. En cap cas serem responsables dels danys directes o indirectes (inclosos els danys per pèrdua de beneficis o ingressos, pèrdua o corrupció de dades, programari o base de dades, o pèrdua o dany a la propietat o les dades) incorreguts per vostè o qualsevol tercer, derivats del seu accés o ús del nostre lloc web.

Excepte en la mesura en què qualsevol contracte addicional manifesti expressament el contrari, la nostra responsabilitat màxima davant vostès per tots els danys derivats o relacionats amb el lloc web o qualsevol producte i servei comercialitzat o venut a través del lloc web, independentment de la forma d’acció legal que imposi la responsabilitat (ja sigui en contracte, equitat, negligència, conducta prevista, tortura o d’un altre tipus) es limitarà al preu total que ens van pagar per comprar aquests productes o serveis o utilitzar el lloc web. Aquest límit s’aplicarà en conjunt a totes les seves reclamacions, accions i causes d’accions de tota mena i naturalesa.

Privadesa

Per accedir al nostre lloc web i/o serveis, és possible que hàgiu de proporcionar certa informació sobre vosaltres mateixos com a part del procés de registre. Està d’acord que qualsevol informació que proporcioni sempre serà precisa, correcta i actualitzada.

Hem desenvolupat una política per abordar qualsevol preocupació per la privacitat que puguis tenir. Per a més informació, consulteu la nostra declaració de privadesa i la nostra política de galetes.

Restriccions d’exportació / Compliment legal

L’accés al lloc web des de territoris o països on el contingut o la compra dels productes o serveis venuts al lloc web és il·legal està prohibit. No podeu utilitzar aquest lloc web en violació de les lleis i reglaments d’exportació d’Espanya.

Assignació

No podeu assignar, transferir o subcontractar cap dels vostres drets i/o obligacions en virtut d’aquests termes i condicions, íntegrament o en part, a cap tercer sense el nostre consentiment previ per escrit. Qualsevol assignació suposada en violació d’aquesta secció serà nul·la i nul·la.

Intervals d’aquests termes i condicions

Sense perjudici dels nostres altres drets en virtut d’aquests termes i condicions, si incompleixes aquests termes i condicions de qualsevol manera, podem prendre les mesures que considerem apropiades per tractar la violació, inclosa la suspensió temporal o permanent del teu accés al lloc web, contactar amb el teu proveïdor de serveis d’Internet per sol·licitar que bloquegin el teu accés al lloc web i/o iniciar accions legals contra tu.

Indemnització

Accepteu indemnitzar-nos, defensar-nos i mantenir-nos inofensius, contra i contra totes i cadascuna de les reclamacions, passius, danys, pèrdues i despeses, en relació amb la vostra violació d’aquestes condicions i lleis aplicables, inclosos els drets de propietat intel·lectual i de privacitat. Ens reemborsaran immediatament els danys, les pèrdues, els costos i les despeses que ocasionem a conseqüència d’aquestes reclamacions.

Exempció

El fet de no aplicar cap de les disposicions establertes en aquests termes i condicions i qualsevol Acord, o no exercir cap opció de rescindir, no s’interpretarà com a exempció d’aquestes disposicions i no afectarà la validesa d’aquests termes i condicions ni de cap acord o part d’aquests, o el dret a fer complir cada disposició.

Idioma

Aquests termes i condicions s’interpretaran i interpretaran exclusivament en català; valencià. Tots els avisos i correspondència s’escriuran exclusivament en aquesta llengua.

Tot l’acord

Aquests termes i condicions, juntament amb la nostra declaració de privacitat i la nostra política de galetes, constitueixen tot l’acord entre vostè i la Fundació Ateneu Pere Mascaro en relació amb el seu ús d’aquest lloc web.

Actualització d’aquests termes i condicions

Podem actualitzar aquests termes i condicions de tant en tant. És la vostra obligació comprovar periòdicament aquests termes i condicions per a canvis o actualitzacions. La data indicada a l’inici d’aquests termes i condicions és l’última data de revisió. Els canvis en aquests termes i condicions es faran efectius quan es publiquin aquests canvis en aquest lloc web. El vostre ús continuat d’aquest lloc web després de publicar canvis o actualitzacions es considerarà un avís de la vostra acceptació de complir i estar vinculat a aquests termes i condicions.

Elecció de la llei i la jurisprudència

Aquests termes i condicions es regiran per les lleis d’Espanya. Les disputes relacionades amb aquestes condicions i condicions estaran subjectes a la jurisdicció dels tribunals d’Espanya. Si qualsevol part o disposició d’aquests termes i condicions és trobada per un tribunal o una altra autoritat com a invàlida o inaplicable en virtut de la llei aplicable, aquesta part o disposició serà modificada, eliminada i/o aplicada al màxim permissible per tal de donar efecte a la intenció d’aquests termes i condicions. Les altres disposicions no es veuran afectades.

Informació de contacte

Aquest lloc web és propietat i està gestionat per la Fundació Ateneu Pere Mascaro.

Podeu contactar amb nosaltres pel que fa a aquests termes i condicions escrivint-nos o enviant-nos un correu electrònic a l’adreça següent: moc.liamg theadarimartlal
Jeroni Pou 9
07006 Palma, Illes Balears

Baixa

També podeu descarregar els nostres termes i condicions com a PDF.