Una publicació de reflexió teòrica, de debat i contrast d’idees, que volem que sigui útil per a les persones que volen transformar el món, que creuen que serà possible amb la força col·lectiva que ha fet avançar la societat.