4.2 L’Estat autonòmic està esgotat. Llarga vida a l’autogovern

Miquel Rosselló Xamena Parlar de projecte autonòmic és parlar de l’Estat i el seu model territorial. El nostre espai polític, el del sobiranisme d’esquerres té tendència a situar-se en una posició d’exterioritat a l’Estat (l’espanyol no com a equivalent a una idea cultural, sinó a la construcció política) i, encara més, a la idea autonòmica1.…

3.4 ENTRE EL NEGRE I EL GRIS. BALANÇ DE QUATRE DÈCADES D’AUTONOMIA

Antoni Marimon Riutort Historiador L’autonomia aconseguida per les illes Balears el març de 1983 va esser molt limitada i arribà molt tard. La nacionalitat que acumulava més trets diferencials, com la insularitat, la llengua, aleshores encara hegemònica, una història molt diferenciada i la pervivència del dret foral privat, no va tenir prou empenta per obtenir…

2.4 PARAULES de Josep Maria Llompart a la plaça Major, al final de la Manifestació per l’Autonomia del 29 d’octubre del 1977*

Mallorquins! Ens reunim avui aquí, en representacions de les forces polítiques de l’illa germana de Menorca i amb l’adhesió dels pobles d’Eivissa i Formentera, per a reivindicar col·lectivament, unitàriament, el nostre dret a reclamar unes institucions d’autogovern que tengueren durant segles i que ens foren preses, en nom del dret de conquista, fa ja prop…

2.2 Els posicionaments polítics davant l’autonomia balear Dels organismes unitaris als avantprojectes partidistes

Miquel Vidal La qüestió nacional dels organismes d’unitat política (1972-1977) Ja als inicis de la dècada dels setanta, encara sota el jou de la dictadura, trobam els primers posicionaments polítics a favor de l’autonomia per part de la política autòctona a les Illes Balears. Des de la Mesa Democràtica de Balears (1972), passant per la…

2.1 Les lluites per la llengua, cultura i l’autogovern els anys seixanta i setanta

Miquel Rosselló Fundacions Darder Mascaró La gran manifestació del 29 d’octubre de 1977 reivindicant un Estatut d’autonomia que va omplir fins a la bandera la plaça Major de Palma solament es pot explicar si es té en compte les múltiples accions, mobilitzacions i lluites dutes a terme les dues dècades anteriors a Mallorca. El cop…

Bloc 2

Imatge del Congrés de Cultura Catalana, 1976 Font: Vicenç Matas, “El congrés de Cultura Catalana. Història i balanç (1975-1977) (Marta Rovira ed., 2020, Editorial Afers)

1.3 El Projecte d’Estatut durant la Segona República

Sebastià Serra BusquetsA partir del mes d’abril de 1931, amb posterioritat a les eleccions municipals del dia 12 d’abril i de la instauració de la Segona República el dia 14 del mateix mes, des dels àmbits del moviment associatiu democràtic s’expressava públicament entusiasme i es preveia un horitzó amb gran optimisme.S’analitzava ben aviat que havia…

1.2 EL REGIONALISME / NACIONALISME POLÍTIC, DEL 1890 AL 1931

Els textos programàtics Damià Pons Amb la publicació de Cosecha periodística (1891) i de La qüestió regional (1899), Miquel dels Sants Oliver va fer les primeres formulacions clarament programàtiques del regionalisme nacionalista mallorquí. En ambdós llibres, hi trobam tots els ingredients que seran característics d’aquest corrent ideològic al llarg de tot el seu recorregut futur.…

1.1 Els inicis del federalisme a Mallorca: la proclamació de la República Federal (1873)

Catalina Martorell Fullana Doctora en Història (UAB) El període del Sexenni Revolucionari (1868-1874) es pot considerar el punt d’inici de la reivindicació del federalisme. Fou el moment en què va fer la seva aparició un nou partit, el Partit Republicà Democràtic Federal (PRDF), el qual proposava acabar amb la monarquia espanyola i propugnava una República…

Bloc 1

Proclamació de la República, Palma, abril de 1931 Font: Fideus.com

Editorial

Entre l’any 2022 i el 2023 se celebra l’aniversari de quatre fites significatives en allò que podríem anomenar el llarg camí del nostre petit País per l’autogovern. L’octubre del 2022 s’han complert quaranta-cinc anys de la gran manifestació per l’autonomia i el desembre del mateix any farà seixanta anys que va néixer l’Obra Cultural Balear.…