Article Tag: Finançament

 • 3.1 Llibertat incondicional

  i Renda bàsica universal

  3 minuts

  ·

  ·

  El Grup Renda Bàsica Illes Balears portà a Palma a David Cassasas. Professor de sociologia a la Universitat de Barcelona i a la vegada membre de la xarxa estatal Red Renta Bàsica. El motiu era la presentació del Llibre «Libertad incondicional. La renta bàsica en la revolución democràtica» Un tema que enllaça amb els tres…

  3.1 Llibertat incondicional i Renda bàsica universal

Issue is a magazine-style theme design that displays blog posts, reviews, artwork and news.

⏬

It comes with different styles to spark your creativity in making it just as you'd like to.

Designed with WordPress

MagBlog is a magazine theme focused on sizable type and imagery to expand your content. Make it yours ⏬