Jornada  “Oportunitats de la nova llei de Contractes del Sector Públic per a les Empreses d’Inserció”