4.4                                L’impost de turisme com a mesura per al canvi de model

L’any 2015, després d’anys de retallades socials, accions contra el territori i urbanisme excessiu, era necessari que des del nou Govern d’esquerres a Balears ens plantejàssim quines Illes volíem, i una qüestió que sens dubte havíem de treballar era el model turístic. Hem pres decisions valentes en l’àrea de turisme (la regulació del lloguer turístic i l’establiment d’un sostre de places turístiques en són només dos exemples), i ho hem fet amb l’objectiu d’encaminar la principal activitat econòmica de les nostres Illes cap a un model sostenible. Sostenible per al medi ambient, però també per a la societat, el patrimoni històric i l’economia, amb la finalitat d’aconseguir un benestar global per a la ciutadania de les Illes.

Així, una de les primeres mesures preses pel Govern va ser la implantació d’un impost sobre les estades turístiques amb caràcter finalista. Es va decidir dedicar la recaptació del que anomenam Impost de Turisme Sostenible o ITS a pal·liar els efectes negatius que pot provocar el turisme al nostre territori i, alhora, a redistribuir una part dels beneficis econòmics del turisme en el conjunt de la societat.

Gràcies a l’ITS, s’han recaptat 200 milions d’euros des del 2016. Els fons de l’ITS financen 150 projectes, que són molt diversos i que donen resposta a necessitats també molt diverses. Així, 100 milions d’euros són per a iniciatives en preservació i conservació del medi ambient. Amb aquesta finalitat, s’ha adquirit la finca Es Canons d’Artà, que permetrà l’ampliació del Parc Natural de Llevant, i s’han projectat 38 iniciatives relacionades amb la millora de la gestió de l’aigua a les Balears.


El model econòmic que volem per a les Illes és un model més diversificat i, per tant, més fort i competitiu. Hem de confiar en aquelles àrees en què som fortes, com clarament ho som en el turisme, però hem d’apostar per àrees com la innovació i la recerca per diversificar el model econòmic. Un model dependent del turisme de masses i centrat en temporada alta té conseqüències socials, laborals i mediambientals nefastes. En aquesta línia, l’ITS també té entre les seves finalitats la diversificació del model econòmic, la formació dels treballadors i treballadores i la desestacionalització turística. A aquests objectius s’hi destina el 20% de la recaptació total de l’impost, uns 41 milions d’euros.

Un 16% de l’ITS és per a la conservació del patrimoni cultural. Així, 32 milions d’euros faran possible projectes com la construcció del centre de recerca i documentació del patrimoni arqueològic de Son Fornés a Montuïri i la compra de la finca de la Tanca de Can Domènech per protegir l’àrea arqueològica de la ciutat romana de Pollentia.

El model turístic que s’ha promogut durant dècades ha creat desigualtats en la possibilitat d’accés a l’habitatge. La temporalitat i la precarietat contra les quals lluitam dia a dia han dificultat l’accés a un habitatge i, per això, des del 2018 part de l’impost turístic es destina a facilitar l’accés a una llar. Concretament, la partida provinent de l’ITS per a habitatge representa un 13% de la recaptació total, percentatge que suposa 26 milions d’euros.

A banda, hi ha uns 2 milions d’euros que corresponen a projectes que compleixen diferents objectius a la vegada i, per tant, es classifiquen com una categoria a part. Es poden consultar totes les iniciatives de les tres convocatòries ITS al portal web  http://illessostenibles.travel

La ciutadania mallorquina tenim la sort de viure en un petit paradís, un paradís que institucions, societat i visitants volen que perduri. Per això, mesures com l’Impost de Turisme Sostenible són necessàries a illes com la nostra i han vengut per quedar-s’hi.