5.1       20 anys de Banca Ètica: se celebren els somnis?

Ara fa vint anys que va començar el camí de Banca Ètica. Un dia simbòlic, el 8 de març, després de més de 4 anys de treball per a fer realitat el somni d’obrir un banc alternatiu i diferent, capaç de respondre a la pregunta: on i en què s’inverteix els meus diners?

Si volem celebrar aquesta data, no és per tenir la mirada en el passat, del qual només podem estar agraïts, sinó per a renovar el somni: escriure el futur de les finances ètiques, i encara més. què podem fer per a millorar el món. Es poden celebrar els somnis en la mesura en què puguem continuar fent-los realitat i això és, precisament, la qual cosa ens impulsa a comprometre’ns les sòcies, clientes i treballadores.

Els qui van iniciar el camí de Banca Ètica saben que la decisió d’obrir el banc en el Dia Internacional de la Dona no va ser accidental, sinó desitjada. Encara avui, el nostre aniversari està ple de significats estimulants i convergents. El Dia Internacional de la Dona és un símbol d’igualtat entre les persones, un compromís amb la justícia que vol aconseguir resultats profunds i duradors. Les finances ètiques també se centren en qüestions de drets i igualtat d’oportunitats en moltes de les decisions que es prenen. Hem de triar com operar, tractant de destriar el que és correcte, pensant en els efectes a llarg termini, sobre les persones d’avui i per a les generacions futures, i també tenint present els problemes globals.

El Dia Internacional de la Dona és un estímul per a reflexionar sobre el nostre marc cultural, econòmic, fins i tot religiós o polític, que a vegades ens condueix a una lectura distorsionada de la realitat i perpetua errors seculars que sovint xoquen amb declaracions de principis. Un estímul que també concerneix fortament l’economia, l’aparent neutralitat de les lleis del mercat o la falta de visió de no reconèixer que també necessitem usar variables socials i ambientals juntament amb les econòmiques si volem un mercat que realment funcioni per al planeta i per a totes les persones.

Però a més de les metàfores que es desprenen de la coincidència, el grup Banca Ètica intenta, seriosament, treballar en la gestió i la millora de la diversitat, especialment de gènere, tant als projectes als quals es donarà suport, com en la creació d’una cultura corporativa inclusiva. A través de les finances ètiques podem donar suport a moltes iniciatives d’economia feminista, que milloren la vida de les dones, les relacions, les comunitats i el medi ambient, al mateix temps, promouen una visió diferent de les relacions entre gènere i economia. Poden servir d’exemple les experiències de Femmefleur, Llibreria de Dones o Microfides.

Parem esment en l’equilibri de gènere en la governabilitat: en 2013 vam ser el primer banc en la història espanyola i italiana a tenir un Consell amb presència majoritària de dones i tenim un Comitè Ètic amb una clara majoria de dones també. Estem prop del que la recerca comença a mostrar: les dones en l’espai de govern corporatiu faciliten el creixement d’una economia al servei de les persones i el medi ambient i una gestió de riscos diferent. Fins i tot en l’organització de l’estructura operativa, malgrat els resultats encara insatisfactoris, el problema s’aborda amb convicció mitjançant el desenvolupament de polítiques de conciliació de la vida i el treball (Balanç social). També estudiem, gràcies a la col·laboració amb la FFE, eines per a monitorar i promoure el treball de l’empresa a facilitar la conciliació de la vida laboral i personal.

Ens enorgullim d’aquest vincle, entre el desig de celebrar el nostre somni de finances ètiques que es renova i el Dia Internacional de la Dona, que ens impulsa a valorar la diversitat com una palanca per a produir un canvi positiu.

És un bon senyal de futur, una bona manera de continuar somiant amb el nostre Banc Ètic, construint un futur millor:

L’interès més gran és el de totes les persones i el planeta en el qual vivim!