4.1 Consell de Mallorca: uns pressuposts valents en un context de limitació de la despesa

Com bé és sabut, els pressupostos són una eina política de primera magnitud. Al Consell de Mallorca, hem aprovat els comptes gràcies a la comunió de les tres forces d’esquerres que tenim representació al Ple i que per segona legislatura consecutiva governam. Un fet històric! MÉS per Mallorca ens hem esforçat per deixar una empremta pròpia i assegurar que els comptes reflectissin, tant com les cotilles econòmiques i administratives ho permeten, els nostres ideals polítics.

En un context generalitzat de contenció i de reducció de la despesa el Consell ha fet una aposta clara per mantenir i incrementar partides que consideram prioritàries per a un govern progressista.

Així, el pressupost per als Serveis socials incrementen en més de 14 milions d’euros. Sabem com és de necessari intervenir de manera professional i acurada en aquest àmbit per poder donar resposta i millorar els serveis per a la gent que més ho necessita, com ara les persones amb discapacitat, o atendre la complicada situació dels infants i adolescents en situació de vulnerabilitat.

A MÉS per Mallorca, com a ecologistes que som, també ens satisfà molt haver impulsat uns pressupostos que destinaran 1,75 milions d’euros al Pacte de Batles i Batlesses per al Clima i l’Energia Sostenible. Això facilitarà que els Ajuntaments implementin plans a favor del medi ambient i el consum energètic responsable i posarà els municipis de Mallorca en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per les Nacions Unides. Aquesta mateixa línia de compromís amb el futur de Mallorca i del planeta també el demostra aquest govern quan decideix executar 12 quilòmetres de carrils bici i per a vianants el 2020, per exemple, o quan aposta per seguir enfortint i consolidant l’Agència de Defensa del Territori amb un augment de més de 400.000 euros del seu pressupost per combatre l’urbanisme il·legal a fora vila.

Un altre fet del qual estam particularment orgullosos, com a partit municipalista, és en l’ajuda que donarem als municipis. La Direcció Insular de Cooperació Local disposarà de més de 15 milions d’euros, dels quals en destinarà 10 a subvencionar obres i serveis municipals. Aquestes inversions tenen una utilitat doble: per una part, com a inversió pública que ajudarà a mantenir l’economia activa, a crear i consolidar llocs de feina i a prevenir la crisi que alguns anuncien. I Per altra, com és obvi, dotam la ciutadania de millors serveis i infraestructures a través de la seva institució més propera, els ajuntaments!

El pressupost del Consell de Mallorca per al 2020 destina més d’1,2 milions d’euros a polítiques de Joventut adaptades als municipis. Es mantenen partides com les activitats de lleure durant les vacances que ajuden a formar i fer gaudir a centenars de joves, i permet a les seves famílies poder compaginar millor el calendari laboral i l’escolar.

També hi ha una partida, petita però important, que són els 361.000 euros per fomentar la Participació ciutadana, és a dir, a millorar la democràcia, i a ajudar els Ajuntaments a millorar els serveis a la ciutadania a través d’internet.

Un Departament fonamental on s’incrementarà el pressupost a pesar de la contenció que es dóna en números absoluts, és el Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, que comptarà amb més de 28 milions d’euros, gairebé un 11% més que l’any anterior. Només la cultura fa ciutadans lliures, i el deure de les institucions públiques és potenciar-la.

Aquests pressupostos reforçaran la Cultura que promou el Consell, però també posaran en mans dels Ajuntaments de Mallorca fins a 800.000 euros per programar activitats. Es dedica, també, una altra partida per a la cultura que fan les entitats sense ànim de lucre, i augmenta considerablement els recursos de què disposarà la Fundació Teatre Principal, que farà una aposta decidida per la producció pròpia i l’escena mallorquina.

A aquesta voluntat de fer ciutadans lliures, sumau-hi els programes de foment de la lectura, els Premis Mallorca o projectes simbòlics com la digitalització del Diccionari Alcover-Moll per part de l’Institut Francesc de Borja Moll.

Val a dir que, recollint la bona feina dels passats anys de govern progressista i presidència de MÉS, tenim una institució sanejada econòmicament, amb un deute baixíssim i, per fi, lliure de mans per gastar allò que pressuposta.

Així i tot, no podem deixar de denunciar les mancances del Consell. Limitats pel tractament fiscal que rebem totes les Illes Balears, no tenim més remei que fer polítiques dins uns marges molt estrets que la llei Montoro, encara vigent, també ens marca. Malauradament seguim batallant amb la sensació que només podem fer política si no molestam la maquinària del centralisme, per una banda, i el neoliberalisme, per l’altra. La contenció de la capacitat de despesa del Consell és la mostra de tots dos problemes i combatre-ho des de tots els àmbits possibles és una de les tasques pendents.