Articles

L'Altra Mirada 100, 2020 desembre

Índex

[pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/pdfs-Laltra-Mirada-100-ok_2.pdf" title="pdfs- L'altra Mirada 100 ok_2"]

Portada

[pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_1-1.pdf" title="L'altra Mirada 100_1"]

És per riure

Joan Miquel Lladó

[pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/nf-rjm-100.pdf" title="nf rjm-100"]

Editorial

[pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_3.pdf" title="L'altra Mirada 100_3"]

Les Illes Balears i la globalització

[pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_7.pdf" title="L'altra Mirada 100_7"] [pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_8.pdf" title="L'altra Mirada 100_8"]

Les Illes Balears i la globalització

[pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_9.pdf" title="L'altra Mirada 100_9"] [pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_10.pdf" title="L'altra Mirada 100_10"] [pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_11.pdf" title="L'altra Mirada 100_11"]

Per a millor projectar-nos cap al futur 

[pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_4.pdf" title="L'altra Mirada 100_4"] [pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_5-2.pdf" title="L'altra Mirada 100_5"] [pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_6-1.pdf" title="L'altra Mirada 100_6"]

Les IllesBalears i laglobalització

[pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_12.pdf" title="L'altra Mirada 100_12"] [pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_13.pdf" title="L'altra Mirada 100_13"] [pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_14.pdf" title="L'altra Mirada 100_14"]

La crisi de la COVID 19 a les Illes Balears

[pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_17.pdf" title="L'altra Mirada 100_17"] [pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_18.pdf" title="L'altra Mirada 100_18"]

La crisi de la COVID 19 a les Illes Balears

[pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_19.pdf" title="L'altra Mirada 100_19"] [pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_20.pdf" title="L'altra Mirada 100_20"]

La crisi de laCOVID 19 a lesIlles Balears

[pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_21.pdf" title="L'altra Mirada 100_21"] [pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_22.pdf" title="L'altra Mirada 100_22"]

TESTIMONIS

[pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_23.pdf" title="L'altra Mirada 100_23"] [pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_24.pdf" title="L'altra Mirada 100_24"] [pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_25.pdf" title="L'altra Mirada 100_25"] [pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_26.pdf" title="L'altra Mirada 100_26"]

Una societat civil amb voluntat de canvi de model?

[pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_27.pdf" title="L'altra Mirada 100_27"] [pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_28.pdf" title="L'altra Mirada 100_28"]

Una societat civil amb voluntat de canvi de model?

[pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_29.pdf" title="L'altra Mirada 100_29"] [pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_30.pdf" title="L'altra Mirada 100_30"]

Una societat civil amb voluntat de canvi de model?

[pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_31.pdf" title="L'altra Mirada 100_31"] [pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_32.pdf" title="L'altra Mirada 100_32"]

Una societat civil amb voluntat de canvi de model?

[pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_33.pdf" title="L'altra Mirada 100_33"] [pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_34.pdf" title="L'altra Mirada 100_34"]

Com construir el component polític per avançar cap a un bloc històric transformador?

[pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_37.pdf" title="L'altra Mirada 100_37"] [pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_38.pdf" title="L'altra Mirada 100_38"]

Com construir el component polític per avançar cap a un bloc històric transformador?

[pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_39.pdf" title="L'altra Mirada 100_39"]

CONTRAPORTADA

[pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_40.pdf" title="L'altra Mirada 100_40"]

La crisi de la COVID 19 a les Illes Balears

[pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_15.pdf" title="L'altra Mirada 100_15"] [pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_16.pdf" title="L'altra Mirada 100_16"]

Una societat civilamb voluntat decanvi de model?

[pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_35-1.pdf" title="L'altra Mirada 100_35"] [pdf-embedder url="https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_36.pdf" title="L'altra Mirada 100_36"]