T1 La transformació de la ciutat cap a un model més humà i sostenible

L’Urbanisme és una eina bàsica per construir ciutats més sostenibles i més amables envers la ciutadania. Des de MÉS-Estimam Palma ens hem plantejat quatre objectius estratègics per avançar cap a un model de ciutat integrador, sostenible i innovador.


Palma verda: mobilitat i re-naturalització

En aquests moments Palma pateix greus problemes derivats d’un model que ha prioritzat el vehicle privat per damunt dels vianants, amb uns efectes molt negatius per al medi ambient i la salut de les persones. És necessari renaturalitzar la ciutat per fer-la més agradable i combatre l’illa de calor. La crisi climàtica ens obliga a actuar de manera urgent per canviar la nostra manera de viure i de consumir i el nostre model de mobilitat, impulsant el tramvia i el transport públic, o creant eixos cívics a Nuredduna i Cotlliure, entre d’altres.

És per això que la passada legislatura des del Govern impulsàrem les lleis de Canvi Climàtic i de Residus, i vàrem crear el primer operador d’energies renovables públic. Així mateix vàrem iniciar la construcció d’un bosc urbà al Canòdrom i la recuperació de l’espai natural del Carnatge, vàrem protegir Can Tàpera, Natzaret i Son Gual, impulsàrem el Port Petit del Molinar i aprovàrem la pacificació de la primera autopista de l’Estat: el passeig marítim. Alguns d’aquests projectes són ja una realitat, i d’altres ho seran durant aquesta legislatura.


Habitatge accessible per a tothom


Palma pateix una situació insostenible. Els darrers 6 anys ha crescut el preu del lloguer més d’un 50%. La bombolla immobiliària expulsa milers de famílies i persones de les seves llars, a causa de l’especulació lligada a l’habitatge. Hem de revertir aquesta situació. Per això treballam per incrementar un parc d’habitatge públic i accessible per a tothom, però també volem incidir dins el mercat. Cal limitar el preu dels lloguers i el seu creixement, per garantir que l’habitatge sigui un dret i no un bé de mercat.


Palma, una ciutat de barris i pobles

És prioritari decréixer turísticament, especialment als barris més turistitzats. Per això limitarem el lloguer turístic a unifamiliars entre mitgeres a barris tradicionals, per solucionar la problemàtica de convivència i especulació que pateixen aquestes zones. Igualment, limitarem el nombre de creuers que arriben a Palma, per motius ambientals i per reduir la pressió humana a la ciutat. I no ens oblidam d’exigir a AENA que es posi al servei de la ciutadania i de les Illes Balears. Per aquest motiu, cap ampliació de l’aeroport és benvinguda.

Protegir el caràcter propi dels barris de ciutat és important. Per aconseguir-ho, aprovarem el Pla Especial del Jonquet, i donarem un nou ús a altres espais emblemàtics de Ciutat, com Son Busquets, l’antiga presó, el Parc Agrari, …perquè siguin útils a la ciutadania dins un context de canvi climàtic com l’actual.

Un Ajuntament útil a la ciutadania i el medi ambient

El nostre objectiu a deu anys vista és desenvolupar, a través del nou Pla General, un urbanisme responsable i sostenible que donarà resposta a les necessitats socials, econòmiques i mediambientals. Palma serà una ciutat més justa, amb un urbanisme pensat des d’una perspectiva de gènere; una Ciutat educadora i una Ciutat amiga de la infància, que reconquerirà espai públic per als joves i infants i transformarà els centres docents en espais de referència dels barris; una ciutat que garantirà un habitatge digne com a dret bàsic de ciutadania, tant en format col·laboratiu com públic.

La ciutat participarà de la transició eco-social cap a un model socioeconòmic més just, igualitari i sostenible. Hem creat un òrgan de participació social per treballar junts societat civil i Ajuntament en la definició de prioritats i reptes de Ciutat. Organitzam una sèrie de conferències amb referents internacionals i locals per generar un debat públic al voltant de les preocupacions de la gent: mobilitat, habitatge, economia…

La transformació de Palma en una ciutat més justa, més sostenible i més conscient de les seves arrels històriques és una prioritat política per a MÉS-Estimam Palma. Una ciutat que doni resposta a la crisi climàtica des de la justícia social i que recuperi la seva autoestima i l’orgull de la seva ciutadania de formar-ne part.

Sabem que són reptes ambiciosos, però hi treballarem decididament.