T1                             Feina feta al Consell Balanç de legislatura

2015-2019

Ja fa quasi quatre anys que entre totes i tots vàrem aconseguir uns resultats excepcionals. Acabàvem amb el quadrienni Bauzá-Salom, que havia posat les nostres institucions al servei del liberalisme i el centralisme més desbocats.

Aires de canvi havien acabat amb la tradicional hegemonia conservadora, i també amb el bipartidisme imperant. Les noves institucions havien de reflectir aquesta nova realitat. En el conjunt dels Acords pel Canvi, es va decidir que MÉS per Mallorca havia d’assumir la presidència del Consell de Mallorca. No vos negaré el vertigen que suposava aquesta responsabilitat.

Era un repte immens. Heretàvem un Consell estrany a la majoria de la ciutadania, incomprès o ignorat, amb unes dinàmiques administratives i polítiques poc àgils. Tenia els mals heretats de la Diputació Provincial, el munarisme i l’aturada de màquines de na Salom. Però també unes enormes potencialitats.

MÉS per Mallorca, la formació que més ha defensat l’insularisme (aprofit per destacar la feina feta per en Miquel Rosselló i n’ Eduard Riudavets a la reforma de l’Estatut del 2007), som els que més hem treballat per a apropar les decisions polítiques a la ciutadania, i això requereix un consell fort.

L’illa és no només la realitat sentimental immediata dels mallorquins, sinó també la realitat a l’hora d’aplicar moltes polítiques que tenen un abast indissolublement insular.

Per assumir aquest repte, vàrem decidir que faríem una cosa diferent del Govern de les Illes Balears, i és la implicació en les tasques de govern de tots els partits que conformam la majoria d’esquerres. Evidentment això era un altre repte, perquè havíem de combinar visions no sempre coincidents i cultures polítiques molt diverses.

El pacte a la mallorquina, però, ha funcionat i s’ha demostrat com una eina de transformació tant estable com valenta.

Hem començat a dissenyar la Mallorca del futur.

Hem hagut de reactivar un Consell adormit i inactiu que havia girat l’esquena a la ciutadania i que només servia als interessos d’uns pocs

 • Major control d’infraccions urbanístiques

 • Prohibició de camps de golf

 • Prohibició de nous centres comercials

 • Zonificació del lloguer turístic i delimitació dels nuclis turístics

 • Gratuïtat del túnel de Sóller

 • ITV -inspecció tècnica de vehicles

 • Eliminació de les macros infraestructures pendents al Pla Director Sectorial de Carreteres.

 • Llei de Camins Públics, garantia de l’ús públic de la xarxa de camins

 • Paralització de la importació de residus i gestió més eficient dels residus

 • Desclassificació Sa Ràpita

Les persones han estat la nostra prioritat

 • El pressupost més social de la història

 • Creació de més de 275 places residencials

 • Construcció de 2 noves residències

 • Millora i ampliació de 3 residències

 • Ajudes d’urgent necessitat

 • Increment de recursos per entitats del tercer sector

 • Creació de la Direcció Insular d’Igualtat i nous espais de dones (Inca, Manacor, Felanitx, Sa Pobla i Sóller)

Hem gestionat amb de manera eficient els recursos públics

Mai abans el Consell havia invertit tant. De fet no hi ha cap poble on el Consell no hagi fet millores en equipaments municipals: biblioteques, parcs, millora de carrers…

 • Reducció del deute del Consell de Mallorca (de 133 a 6)

 • Assumpció de noves competències

 • Contractació de 40 nous bombers i contractació IMAS Institut Mallorquí d’Afers Socials

 • Ajudes a empreses i productes

 • Més de 100 milions a ajuntaments per a millorar serveis i fer infraestructures esportives, culturals, hídriques, d’il·luminació… → milers de llocs de feina creats

 • Pacte de batles contra el canvi climàtic

El nostre passat, el nostre present”

 • Recuperació de la Direcció Insular de Política Lingüística

 • Diada 31 de desembre i revitalització

 • Inici de les obres a la casa de Blai Bonet i al Pati de Dones de la Misericòrdia

 • Pla de recuperació de Molins de Sant Jordi i torres de Defensa

 • Posada en marxa del Museu Marítim i assumpció del Museu de Mallorca

 • Millores en biblioteques i arxius municipals

 • Cessió de Can Domenge per fer 190 habitatges de protecció oficial

No hem aconseguit fer tota la feina que volíem al Consell. No basten quatre anys, ni en bastaran quatre més, però estic convençut que hem avançat molt, moltíssim, i que ara tenim una institució més coneguda i reconeguda, una institució més útil a la ciutadania, una institució amb més capacitat per a intervenir i transformar la realitat dels mallorquins i de les mallorquines.