T.1                    ENDAVANT perSes Salines i la Colònia de Sant Jordi: Actuacions més destacades des de principi de legislatura

MÉS per ses Salines participa en aquesta legislatura dins la coalició ENDAVANT formada per MÉS, PSIB-PSOE i persones independents. A les darreres eleccions municipals del 2015 obtingué una representació de 4 regidors/res i mitjançant un pacte amb el PI (4 regidors/es) formà equip de govern, restant a l’oposició el PP amb 5 regidors/es. El pacte de govern preveia una alternança de Batlia entre ENDAVANT i el PI el setembre del 2017, quan el PI havia de rellevar en la batlia a l’actual batle d’ENDAVANT..

Discrepàncies en el dia a dia dels acords de governabilitat varen fer que el novembre del 2016 ENDAVANT rompés el pacte amb el PI passant des d’aleshores a governar amb minoria de 4 regidors/es del total de 13 que formen el ple municipal. Tot i això, hem pogut demostrar a la ciutadania que és possible gestionar un ajuntament amb la inestimable professionalitat d’uns funcionaris dedicats i establint un clima de diàleg i negociació amb el principal partit de l’oposició i també amb l’exsoci de govern pel que fa als grans temes.

Tot i que, a causa d’aquesta situació de minoria hi haurà certs punts del nostre programa electoral que no podrem assolir, podem dir que a hores d’ara hem complert més del 70% de les fites que ens plantejàrem. Us pas ara a detallar quines són les actuacions a destacar per àrees d’acció:

MEDI AMBIENT

 • Establiment de la recollida de residus porta a porta en el nucli de ses Salines i impuls de recollida selectiva en el nucli de La Colònia. Paral·lelament, promoure polítiques de reducció, reutilització i reciclatge. Les xifres de reciclatge han passat d’un 13% a un 75% de mitjana en el nucli de ses Salines. A la Colònia de Sant Jordi les xifres de reciclatge també han augmentat.

 • Promoció de campanyes de sensibilització entre residents i visitants per al manteniment de la neteja de les platges, a més de la necessitat d’un consum responsable d’aigua.

 • Instal·lació de tres punts de recàrrega de cotxes elèctrics (2 a la Colònia de Sant Jordi i 1 a ses Salines) així com adquisició de 2 vehicles elèctrics per la flota de l’Ajuntament (més un altre en previsió el 2018), gràcies a la subvenció de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic del GOIB.

 • Destí de 13.000 € a instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis municipals.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA

 • Permetre la gravació i difusió de les sessions plenàries de l’Ajuntament de Ses Salines i de la Junta de Districte mitjançant un sistema d’àudio. Els plens es realitzen en horari on la gent pugui assistir més fàcilment. Publicació al facebook de l’Ajuntament de les convocatòries i l’ordre del dia dels Plenaris de l’Ajuntament.

 • Donar compte de la feina que es fa mitjançant assemblees informatives (mínim un pic a l’any).

 • Es fomenta l’associacionisme participatiu amb una política de subvencions equitativa, basada en criteris de programa i a la seva realització. Per això s’han realitzat reunions amb associacions (grupals i individuals) i se’ls ha ofert assessorament tècnic sobre com presentar la sol·licitud de subvencions i com presentar les memòries justificatives.

 • Signat un conveni amb l’Ajuntament de Palma per a la utilització de la Targeta Ciutadana de Palma pels residents de ses Salines.

 • Impulsada una Fira de productes de segona mà, “Mercadet de Sant No-tiris” a la Colònia de Sant Jordi, on els residents del municipi poden oferir les pertinences de què es vulguin desprendre. La primera edició el 2016 es va fer en una jornada del mes de juny. La segona edició el 2017 es va ampliar a una jornada durant cada un dels mesos d’estiu.

 • Disposició de Taulells informatius a diversos punts dels dos nuclis urbans on es pengen les informacions més rellevants.

POLÍTICA SOCIAL I DE JOVENTUT

 • Conveni amb l’IMAS per suport psicosocial i educadora de carrer.

 • Actualització i impuls del pla municipal de drogues. Realitzat Pla de Qualitat per Serveis Socials i Diagnòstic del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament. Aprovació per plenari d’adhesions a Pacte contra Violència masclista.

 • Aprovació de tres Reglaments per regular normativament el funcionament dels Serveis Socials: Ajuts econòmics a famílies amb necessitats, Servei de Teleassistència i Reglament intern de funcionament del departament de Serveis Socials.

 • Donar un nou impuls als programes comunitaris lligats a l’educació i als serveis socials especialment als realitzats pels “educadors de carrer” i dinamitzadors culturals per a joves.

 • Organització de reunions amb joves cada tres mesos per escoltar les seves inquietuds. Restabliment del Punt d’informació juvenil. Creació d’un Espai jove (Casal) a ses Salines i a la Colònia de Sant Jordi.

ESPORTS

 • Promoció, organització, patrocini o col·laboració d’un gran ventall de proves esportives: Triatló, Duatló, Challenge, Challenge de Primavera, carreres ciclistes…

HISENDA I PRESSUPOSTOS

 • Confecció d’uns pressupostos ajustats a les despeses reals i ajustament de les despeses sense reducció de les prestacions socials.

 • Pagament ràpid als proveïdors (en 21 dies de mitjana).

 • Eliminació de les dietes de benzina per a tots els càrrecs polítics. Reducció d’entre les despeses de personal la dels assessors.

 • Augment de les bonificacions als impostos i gravàmens municipals als ciutadans més desfavorits, alguns d’ells fins al màxim del 95% que permet la llei.

 • Baixada dels impostos d’IBI urbana i rústica. Permetre el fraccionament del pagament d’IBIs.

 • Sanejament dels comptes municipals. Destí de 150.000€ del superàvit del 2016 a actuacions per millora d’infraestructures del municipi i 20.000€ a amortització de préstecs.

 • Signat conveni amb diversos propietaris sotmesos a expropiació obtenint un acord de pagament que permet a l’Ajuntament un estalvi important de doblers.

URBANISME I VIES PÚBLIQUES

 • Zones de titularitat municipal. L’Ajuntament va permutar 7.500 metres quadrats en rústic general per més de 19.000 al costat de l’escola de Ses Salines i de l’Auditori l’Esponja. Els terrenys seran destinats a edificis per educació, cultura i esport.

 • Obres de reforma de les pluvials a la Plaça Pou d’en Verdera i a l’Avinguda Marqués del Palmer de la Colònia de Sant Jordi. Subvencionades pel Pla Especial d’Inversions Financierament sostenibles del Departament de Desenvolupament Local del Consell Insular de Mallorca completades amb finançament propi, amb un pressupost de quasi 130.000€ la primera i quasi 183.000€ la segona.

 • Remodelació de la Plaça Major de ses Salines, gràcies a subvencions del Departament de Desenvolupament Local del Consell Insular de Mallorca conjuntament amb pressupost propi. Amb una inversió d’uns 183.000€.

 • Iniciada la reforma de l’enllumenat del passeig de la Colònia de Sant Jordi, gràcies a una subvenció de la Conselleria de Medi Ambient del GOIB i Parques Nacionales.

 • Realització d’obres de millora de les pluvials de la zona d’es Coto a la Colònia de Sant Jordi.

 • Licitada la reforma de la zona de Parc Infantil de la Plaça Pou d’en Verdera de la Colònia de Sant Jordi, gràcies a subvencions del Departament de Desenvolupament Local del Consell Insular de Mallorca conjuntament amb pressupost propi. Amb una inversió de prop de 178.000 €.

 • Inversió de 41.000 € en millores en els Parcs infantils de la Colònia de Sant Jordi.

 • Reforma dels banys de l’Escola pública de ses Salines amb una inversió de 90.000 €. Adaptació dels banys de l’edifici de l’Ajuntament de ses Salines per persones amb mobilitat reduïda.

 • En marxa les obres de: Camp de futbol de ses Ramones a la Colònia de Sant Jordi (subvenció ATB i pressupost propi), enllumenat nucli antic Colònia de Sant Jordi, Camp de futbol de ses Salines, etc.

 • Agilització del Departament d’Urbanisme, aconseguint dinamitzar l’acumulació d’expedients que s’hi varen trobar.

 • Repintat de passos de vianants i de senyalització viària a tot el municipi. Re-asfaltat de diversos camins rurals i la seva senyalització. Col·locació de bústies per agrupacions de correus rurals. Avanç en l’eliminació de barreres arquitectòniques. Augment d’aparcaments per a discapacitats. Rehabilitació i reformes de voravies. Reforma de la xarxa de pluvials de carrers del municipi de ses Salines. Amb una inversió d’uns 386.000 €.

 • Unificació i millora de la retolació indicadora de Espais municipals, empreses i comerços.

CULTURA

 • Fer un Conveni amb la Conselleria de Medi Ambient i l’empresa encarregada de la gestió que l’auditori del Centre d’interpretació de Cabrera pugui ser utilitzat per a activitats de caire cultural.

 • Foment de gran ventall cultural: adhesió al circuit de TalentIB; actuacions de música, teatre, dansa, coral, infantil, glosses, teatre de barra, etc.; suport als escriptors locals; implantació d’activitats culturals a la Colònia de Sant Jordi.

 • Foment del Tir amb fona, com a element històric i esport propi de les Illes Balears.

 • Foment i consolidació de l’Esglèsia Vella de ses Salines i de l’auditori l’Esponja com a centres culturals i socials.

 • Foment de les excavacions arqueològiques al municipi realitzant-se diverses campanyes al nucli de ses Salines.

 • Declaració 2017 any Talaiòtic a ses Salines. Declaració 2018 any Fenici a ses Salines.

TURISME

 • Ampliar horari de l’oficina de Turisme de la Colònia de Sant Jordi i obrir-ne una a Ses Salines.

 • Promoció de ses Salines com a turisme esportiu (natació, ciclisme, senderisme, etc), cultural, ornitològic, etc.,a les Fires turístiques com alternança al model de turisme de sol i platja.

 • Edició d’un llibret adreçat als infants (en sis idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany i italià) on es donen a conèixer aspectes relacionats amb la Colònia de Sant Jordi, la seva història, la llegenda de Sant Jordi, etc.

COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • Replanteig, amb molt d’èxit, de la Fira de la Sal (ara denominada Fira de la Sal i Salaons).

 • Promoció d’un Mercat Outlet d’Estiu en col·laboració amb els comerços locals que complementa la Fira d’Oportunitats de l’octubre.

 • Aprovació d’una ordenança d’ocupació de via pública respectuosa amb el dret dels vianants i que eviti les barreres arquitectòniques.

 • Des de Promoció econòmica, contractació el 2016 de 4 aturats i 2 més el 2017, a través del programa Visibles del SOIB. Contractació de 1 dinamitzadora cultural a través del programa Joves Qualificats del SOIB.

 • S’ofereix un servei d’Orientació laboral i educativa, dirigida especialment als joves i aturats de llarga durada, per afavorir la inserció laboral i formativa. Lligat a aquest servei d’Orientació, s’ha signat un conveni amb la Fundació Deixalles pel servei d’Orientació a col·lectius vulnerables.

En resum, amb 4 regidors/es se pot fer molta feina sempre que els pressupostos estiguin aprovats (per això és cabdal la negociació estant en minoria) i quan la plantilla de treballadors de l’ajuntament demostra la seva professionalitat. Queden encara projectes a assolir i que estan en marxa: obertura del Centre de dia, establiment de rutes bio-saludables, compra del terreny on se situa el poblat Talaiòtic de l’Antigors, canvis en les Normes Subsidiàries, aconseguir una escoleta 0-3 anys per ses Salines i un gimnàs cobert pel C.P. Ses Salines, millora de l’eficiència del conveni amb l’ATB, millora dels hidrants, millora de les zones verdes… tot l’equip treballam perquè en aquest any i mig justet que ens resta de legislatura puguem fer el màxim per al nostre municipi.