Índex

Editorial – Municipalisme: el primer esglaó de qualsevol política transformadora

1 – Un municipalisme per cuidar la vida. Perquè volem el pa, i també les roses Ricard Gomà

2.1 Un model local de garantia de drets Catalina Trobat

2.2 A Palma, padró per tothom! Catalina Trobat

3 – Lluita contra la pobresa: una mirada local Xavier Torrens i Andreu Grimalt

4 – Polítiques d’habitatge des de la trinxera institucional Aitor Morràs

5 – El nou Pla General de Palma. Cap a la transició ecosocial des del planejament urbanístic

Neus Truyol, Joan Riera, Biel Horrach, Pilar Simón, Sebastián Olmedo, Pedro Górgolas

6 – Municipalisme: Palma i Parc Agrari Lluïsa Dubon

7 – Cap a un model més just, equilibrat i cooperatiu Maria Ramon

8 – El municipalisme transformador Alice Weber

9 – Les comunitats energètiques: una solució municipalista per a la justícia social i mediambiental Ferran Rosa

10 – Economia social i solidària, una contribució al desenvolupament local Jordi López

11 – Municipalisme feminista per viure millor Rosa Cursach

12 – Fer poble des del feminisme Carme Gomila

13 – Les lluites han de ser municipalistes Aina Sastre

14 – El Consell de Joventut de les Illes Balears: nova etapa, nous debats Àlex Segura

15 – Per un municipalisme valent, amb més política i inclusivitat Neus Ramis