Índex

EDITORIAL David Abril

I. PANORÀMICA DE L’ECONOMIA SOCIAL: TERRITORI I DADES

1.1 L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA, UNA MIRADA CAP A EIVISSA I FORMENTERA– Flor Dell’Agnolo

1.2 ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA, UNA PERSPECTIVA DES DE MENORCA – Borja Pellejero i Eva Cardona

1.3 L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA A MALLORCA SITUACIÓ I PERSPECTIVES – Jordi López

1.4 LES XIFRES DE L’ECONOMIA SOCIAL A LES ILLES BALEARS– Margalida Albertí Garau i Anna Grau Casajust

1.5 L’ASSOCIACIÓ MERCAT SOCIAL COM UN MARC PER A LA INTERCOOPERACIÓ – Bauma

II. EXPERIÈNCIES I PERSPECTIVES

2.1 L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA I LA MANCA DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES– Miquel Rosselló

2.2 EL NOU MOMENT DEL MOVIMENT COOPERATIU– Catalina Isabel De La Fuente

2.3 FIARE BANCA ÈTICA. UN ANY D’INCERTESES I OPORTUNITATS– Enrique Raya Sitjar

2.4 COOP57, INTERMEDIACIÓ FINANCERA PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL – Miquel Àngel Cloquell

2.5 EL COOPERATIVISME AGRARI. PASSAT, PRESENT… I FUTUR? – Nofre Fullana Llinàs

2.6 XIN-XIRINEU EN LA SEVA MILLOR VERSIÓ: COOPERATIVA – Antònia Maria Perelló, Maria – Magdalena Roselló i Joana – Maria Monjo

2.7 CORDA I POAL; LA PRIMERA COOPERATIVA DE CONSUM CULTURAL A LES ILLES BALEARS – Enric Pozo Mas

2.8 SOM SERVEIS ENERGÈTICS Scoop– Guillem Solivellas i Reynés

III. LES ARRELS HISTÒRIQUES DE L’ECONOMIA SOCIAL

3.1 EL COOPERATIVISME I EL MOVIMENT OBRER A MALLORCA (1868-1936)– Manel Santana i Morro

3.2 GUILLEM CIFRE DE COLONYA: EDUCACIÓ I COOPERACIÓ CONTRA EL CACIQUISME– Vicenç Molina

3.3 EL MONTEPÍO DEL ARRABAL: UN EXEMPLE DE BRESSOL DEL MUTUALISME OBRER AL BARRI DE SANTA CATALINA– Albert Herranz Hammer i Catalina Martorell Fullana

IV. ENTREVISTA

4. ENTREVISTA: ANTONI PONS CAÑELLAS – L’Altra Mirada

V. RESSENYES

5. L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA A CATALUNYA. FONAMENTS TEÒRICS I REPTES ESTRATÈGICS, DE JORDI ESTIVILL I IVAN MIRÓ – David Abril