3.1  Estat actual de la negociació del conveni del transport discrecional                   

El passat 12 de desembre de 2018, es va constituir la Comissió negociadora del conveni discrecional de les illes Balears, on la FSC-COOO lidera la negociació com a sindicat majoritari en representació.

El transport discrecional és un tipus de transport utilitzat majoritàriament pels centenars de milers de visitants que es desplacen a les nostres illes, i que els usen per a realitzar els seus trasllats als allotjaments on han triat passar les seves vacances. A més d’altres serveis turístics, com poden ser excursions i esdeveniments festius o culturals.
Un conveni que la seva negociació ha comportat sempre certa expectació, perquè, encara que al nombre de treballadors que se’ls aplica no destaquen per la seva quantitat, uns 3200 aproximadament, és per la incertesa que provoca als tour-operadors que la negociació s’encalli o quedi en punt mort i aquest fet derivi en una amenaça de vaga.

CCOO, en la negociació de l’any 2014, va fer un esforç important per a buscar l’entesa i poder treure un conveni endavant, un conveni que s’havia forjat en una època de crisi. La reforma laboral, l’ultra-actividad del Conveni i un futur incert, ens van fer treballar de valent per a intentar preservar sobretot els llocs de treball en aquelles empreses que, per la situació econòmica del país en aquell moment, tenien problemes de continuïtat i rendibilitat.

Articulem entre tots un conveni responsable i audaç, perquè s’establissin les condicions necessàries dins del Conveni Sectorial de referència i així amb això, les empreses el complissin i els treballadors no estiguessin sota l’espasa de Dàmocles de la precarietat, amb convenis o pactes d’empresa d’aplicació, que estiguessin per sota del Conveni del Sector.

En data d’avui, des de la coordinació del sector de carretera de la FS de COOO, s’ha planificat, una plataforma reivindicativa en la qual sobresurt per sobre de tot, la recuperació del poder adquisitiu que s’ha perdut durant aquests últims anys. S’ha plantejat una negociació a l’ofensiva per a incrementar les retribucions dels treballadors i les treballadores del sector, en la línia dels increments salarials que es van tancant en la nostra Comunitat autònoma.

Entenem que els treballadors i treballadores han realitzat un esforç durant la vigència d’aquest conveni, un esforç que ha comportat una pèrdua del seu poder adquisitiu. Avui dia, quan totes les dades assenyalen un repunt a l’alça en els turistes que visiten les nostres illes i amb això li reactivació econòmica del sector, en aquelles empreses on no s’aplica el Conveni, és on la precarietat dels treballadors és causa de la nostra màxima preocupació.

El nostre repte és que el Conveni sigui aplicable en totes les empreses de la Comunitat autònoma, com a garantia que la competitivitat entre les empreses no sigui a costa que els treballadors perdin els seus drets, i segon, que les empreses valorin davant els seus clients, la qualitat dels seus serveis, la professionalitat i les seves millores, a l’hora d’ajustar els seus contractes, prevalent l’ajust de preus pel que s’ofereix i no per preus més barats, que l’única cosa que fa és entrar en una dinàmica del tot val i una competència deslleial entre elles.

Des de la FSC-CCOO, som ambiciosos en la nostra proposta de pujada salarial, columna vertebral de la negociació, els treballadors van assumir amb responsabilitat les mesures que es van prendre en el 2014. Avui li toca a la bancada empresarial gratificar aquest esforç, els pactes, acords o convenis d’empresa han tocat fons, han precaritzat el sector.

L’enginyeria laboral, buscant escletxes o doble interpretació en el redactat per a evitar el Conveni ha d’acabar. Han de ser valents, si el que volen és estar a l’altura i conservar la seva permanència en el Sector, i per a nosaltres el seu primer pas, és acceptar que el conveni del sector, ha de ser d’obligat compliment en totes les empreses.

D’altra banda, acceptar amb la pujada salarial que es proposa, el deute contret que tenen amb els seus treballadors, com a compensació, en la signatura del futur Conveni del Transport Discrecional de passatgers de les Illes Balears.