El Moviment Obrer i les Revolucions Europees del 1917 a Mallorca

Segones Jornades d’Història del Moviment Obrer a Mallorca 

22 i 23 febrer 2018

Can Balaguer, carrer de la Unió, 3. Palma.

PROGRAMA

Dijous 22 de febrer

18 h Presentació a càrrec del regidor de Cultura de l’Ajuntament de Palma Llorenç Carrió

18.15 h conferència inaugural:

Les revolucions de 1917: context europeu i mediterrani

Pere Gabriel. Catedràtic emèrit d’Història Contemporània (Universitat Autònoma de Barcelona).

18.45 h L’escissió tercerista i els inicis del moviment comunista a Espanya i a les Balears

David Ginard. Professor Titular d’Història Contemporània (Universitat de les Illes Balears).

19.00 h La cultura a Mallorca entorn del 1917

Damià Pons. Catedràtic de Filologia Catalana (Universitat de les Illes Balears).

19.15 h Els anys del pistolerisme. Anarquisme i reacció patronal a Catalunya. Els efectes a les Balears 1917-23

Dolors Marín. Doctora en Història Contemporània.

19.30 h debat.

Divendres 23 de febrer

18.00: El republicanisme mallorquí davant les revolucions del 1917

Pere Josep Garcia Munar-Catalina Martorell. Doctors en Història.

18.15: La reacció de la dreta i el món catòlic davant les revolucions de 1917 a Espanya i a Mallorca (1917-1923)

Pere Fullana. Professor de Teoria i Història de l’Educació (Universitat de les Illes Balears).

18.30: Societats Obreres, crisi de subsistències i conflictivitat social a Mallorca (1914 – 1920)

Josep Vílchez. Llicenciat en història (Fundacions Darder-Mascaró).

18.45: Societat i emigració a Mallorca entorn del 1917

Sebastià Serra. Catedràtic d’Història Contemporània (Universitat de les Illes Balears)

19.00: El moviment obrer i el context revolucionari del 1917 a Menorca

Miquel Àngel Casasnovas. Doctor en Història (Institut Menorquí d’Estudis).

19.15: Debat.

19.30: clausura.