Crèdits

Aquest núm. 107 sobre Municipalisme ha estat coordinat per Biel Payeras i David Abril

Persones col·laboradores d’aquest núm: Ricard Gomà, Catalina Trobat, Xavier Torrens, Andreu Grimalt, Aitor Morràs, Neus Truyol, Joan Riera, Biel Horrach, Pilar Simón, Sebastián Olmedo, Pedro Górgolas, Lluïsa Dubon, Maria Ramon, Alice Weber, Ferran Rosa, Jordi López, Rosa Cursach, Carme Gomila, Aina Sastre, Àlex Segura, Neus Ramis.

Portada: elaboració pròpia.

La maquetació de la versió web a càrrec de Guillem Solivellas i la revisió lingüística dels articles a càrrec de Lila Thomàs Andreu.