CRÈDITS

Aquest núm. 104 sobre Economia Social ha estat coordinat per David Abril Hervás.

Persones col·laboradores d’aquest núm: Flor Dell’Agnolo, Jordi López, Eva Cardona, Borja Pellejero, Margalida Albertí Garau, Anna Grau Casajust, Arena Petit, Xavier Moyà, Miquel Rosselló, Catibel De la Fuente, Enrique Raya, Miquel Àngel Cloquell, Nofre Fullana, Antònia Maria Perelló, Maria Magdalena Rosselló, Joana Maria Monjo, Enric Pozo, Manel Santana, Vicenç Molina, Albert Herranz Hammer, Catalina Martorell Fullana i Antoni Pons Cañellas.

Portada: elaboració pròpia a partir de la fotografia de Wendy Kreeftenberg.

La maquetació de la versió web a càrrec de Guillem Solivellas i la revisió lingüística dels articles a càrrec de Lila Thomàs Andreu.