5.1                    KANOSTRA, una experiència cooperativa a Mallorca

Des de fa molts anys al nord d’Europa i als Estats Units s’està portant a terme una experiència cooperativa d’habitatges per a majors molt interessant. És l’anomenat cohousing senior. La idea és molt senzilla: gent que està a prop de la jubilació o recentment jubilats als quals uneixen uns lligams d’amistat i d’afinitat d’interessos decideixen que no volen viure tots sols, no volen ser una càrrega pels seus fills ni volen anar a parar a una residència de vells on no deixaran de ser subjectes passius d’un programa vital on ningú els ha demanat opinió i a més, pagant una fortuna.

L’objectiu és formar part d’un procés participatiu i autogestionat on tothom decideix on vol viure, com vol fer-ho, quines activitats vol fer,..tot es decideix entre tots, de manera cooperativa.

Ara, l’habitatge cooperatiu per a majors ha aterrat a l’Estat espanyol i ja comença a haver-hi diferents experiències en marxa.

Una de les més significatives és la de TRABENSOL ( www.trabensol.org) a la comunitat de Madrid. A Mallorca un grup d’unes 50 persones ens estam organitzant amb la mateixa finalitat.

Fa gairebé un any que vàrem començar aquesta aventura organitzant una xerrada al Club Diario de Mallorca amb el suport de les Fundacions Darder-Mascaró. Vàrem convidar representants de TRABENSOL que ens explicaren la seva experiència d’habitatge cooperatiu per a majors. A partir d’allí algunes persones es van apuntar per iniciar un procés similar a Mallorca i ara ja som un grup consolidat, amb una Junta Directiva, una associació legalment constituïda i molta feina feta. Ara som KANOSTRA, HABITATGE COOPERATIU.

Hem decidit que, tan important com decidir quin tipus de construcció volem fer per anar-hi a viure és el fet d’enfortir els lligams entre nosaltres. Pensem que molts no ens coneixem i, per tant, necessitam anar-mos coneixent, estrenyent vincles i amistat. D’aquí ha sortit la necessitat d’anar organitzant, cada dos mesos, activitats de cohesió grupal per aconseguir aquests objectius. Ara estam a punt de fer la tercera. Hem fet un dinar informal a la casa de camp d’una de les nostressòcies, una excursió i la següent, una calçotada.

Al mateix temps s’han constituït grups de feina per anar perfilant i concretant el projecte a partir d’una enquesta que hem omplert tots els associats on hem expressat els nostres desitjos i preferències sobre el model d’habitatge i convivència que més ens agrada.

Fa pocs dies hem organitzat una jornada de formació interna amb convidats de SOSTRE CÍVIC i de TRABENSOL per tal de tenir informació de primera mà sobre les cooperatives d’habitatge en cessió d’us, que és el model que més ens agrada.

Tenim dues eines de comunicació amb l’exterior. Un facebook i un blog

FACEBOOK: https://www.facebook.com/KaNostraHabitatgeCooperatiu/

BLOG: http://kanostrahabitatgecoop.blogspot.com.es/

Hem iniciat un projecte il·lusionant i engrescador que ens portarà molta feina però pensam que l’objectiu final de viure junts la nostra jubilació de manera activa, cooperativa i solidària val la pena.