3.1 EL BLOC PER MALLORCA

Lila Thomàs i Andreu

El 17 de novembre de l’any 2006 es va constituir una coalició electoral formada pel PSM-Entesa nacionalista i Alternativa Esquerra Unida-Els Verds que va agafar el nom de Bloc per Mallorca, a la qual s’hi va sumar el març del 2007 Esquerra Republicana de Catalunya.

A aquesta situació s’hi arriba després que a les eleccions del 2003 l’esquerra nacionalista i l’esquerra alternativa i verda anessin per separat amb la victòria important de PP-UM de Jaume Matas, no oblidem que la corrupció econòmica va ser el tercer aliat d’aquest tàndem guanyador.

Una coalició feta després de l’experiència de Progressistes, altrament positiva com s’ha analitzat en aquest número, que va encoratjar l’experiència unitària a les eleccions autonòmiques.

Tot això tenint present que en aquells moments el debat entre la necessitat d’armar un Bloc progressista i nacionalista de les forces a l’esquerra del PSOE tenia cada cop més adeptes, però provocava molts dubtes entre importants sectors dins cada una de les formacions.

A pesar d’això el PSM, Esquerra Unida, Els Verds i Esquerra Republicana en aquell moment compartien una mateixa visió de la necessitat d’oferir a la societat de Mallorca una proposta política amb voluntat de sumar allò que aporten el nacionalisme progressista, l’esquerra transformadora i l’ecologisme polític.

Així com la necessitat d’acabar amb la majoria parlamentària de la dreta i de trencar la tendència al bipartidisme.

Recordem que deien al Manifest fundacional:

« El nacionalisme progressista, l’esquerra transformadora i l’ecologisme polític poden confluir en una proposta programàtica unificada. L’espai resultant d’aquesta confluència té la vocació d’esdevenir el referent polític per a les persones que volen un avanç en l’autogovern, en la defensa de la llengua, en la protecció del medi ambient i en la igualtat i la justícia socials…

…El BLOC PER MALLORCA neix obert a la incorporació d’altres forces polítiques, altres col·lectius i altres persones. Vol ser un espai plural, respectuós amb la diversitat de les tradicions del nacionalisme i de l’esquerra. Vol estar, sobretot, al servei de la ciutadania progressista i del canvi de signe polític a Mallorca i a les Illes Balears»

És molt il·lustratiu tornar a llegir les bases programàtiques del Bloc i el seu programa per a les eleccions autonòmiques per constatar que és molt més allò que els unia que no allò que els separava.

No podem oblidar que el Bloc per Mallorca es va veure obligat a gestionar la crisi més important d’aquesta Comunitat Autònoma, provocada pels casos de corrupció d’Unió Mallorquina i prendre la decisió d’expulsar aquesta dels diferents governs, mantenint els governs en minoria el darrer any.

Lamentablement, a pesar que els resultats electorals fossin molt positius i que la gestió de govern desenvolupada pels distints representants del Bloc va ser molt positiva, les diferències sorgiren en aquesta segona experiència unitària, que tenia voluntat de continuïtat, i aquestes varen provocar el trencament dins Esquerra Unida i la sortida del Bloc d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Sens dubte el Bloc per Mallorca fou un escaló més en la constitució d’un bloc d’esquerres sobiranista, verda i feminista al nostre país i un precedent indiscutible a l’hora de constituir anys més tard MÉS per Mallorca.