2.3. FIARE, BANCA ÈTICA, UN ANY D’INCERTESES I OPORTUNITATS

Acabat el segon any de pandèmia, resulta difícil poder exposar certeses de com serà el futur imminent, de la mateixa manera que és complicat definir línies d’actuació per intentar donar una sortida a les crisis que ens afecten en l’actualitat. El que sí que es pot és fer memòria del que s’ha fet i valorar-ho: en paraules que no són meves, podem dir que s’ha gestionat la incertesa i, en el cas de Fiare Banca Ètica, s’ha de dir que s’ha fet de forma exitosa.

Els resultats de l’any 2021, pendents d’aprovar a l’assemblea general que es farà el mes de maig, mostren la consolidació del creixement iniciat a exercicis anteriors: ha crescut molt la recollida d’estalvi i també el finançament concedit (més del 20%), una tendència que contrasta frontalment amb la resta d’entitats del sistema bancari convencional. Ens trobam aquí amb una paradoxa: al nostre entorn ha augmentat l’estalvi en els darrers dos anys, però això no s’ha traduït en una major liquiditat per a les empreses i organitzacions de l’economia real que en necessiten. Com s’explica aquesta aparent contradicció? Les finances internacionals encara tenen com a primer objectiu maximitzar els beneficis en el menor temps possible: això només s’aconsegueix als mercats especulatius mundials.

Però l’activitat de Fiare Banca Etica s’ha d’explicar no només amb resultats operatius, sinó també amb la seva incidència cultural i política. El marc en el qual actua preferentment és el de l’Economia Social i Solidària, que també s’ha vist desafiada per la situació pandèmica i que també està responent de forma positiva. És per això que els vincles amb les diferents xarxes d’economia alternativa s’han mantingut i reforçat, per exemple amb la participació a CEPES (Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social), l’entitat de referència del cooperativisme).

En l’àmbit europeu s’ha treballat perquè la normativa europea reconegui la realitat diferencial de la banca ètica. El resultat ha estat el Reglament que defineix la “banca sostenible”, amb criteris que no permeten assimilar-los als estàndards de funcionament de la banca ètica i que poden permetre a algunes entitats, en un clar exemple de rentat de cara, acompanyar l’adjectiu “sostenible” a la seva activitat financera, amb indiferència del seu impacte global en els àmbits mediambiental i social. És per això que cal tenir present que una entitat de banca ètica té un model de governança basat en la participació democràtica i transparent, una orientació cap a l’impacte positiu des del punt de vista social i ambiental i una vocació de transformació del model econòmic, finançant projectes de l’economia real, en què els beneficis es valoren pel seu impacte col·lectiu i no per l’acumulació monetària en poques mans.

Aquest 2022 serà un any amb importants novetats per a Fiare Banca Ètica. S’obriran els préstecs a particulars orientats a camps específics: autoconsum, individual i col·lectiu i lligat a les cooperatives de generació i distribució d’energia renovable, reformes energètiques i vehicles. També funcionarà una nova app, que facilitarà la interacció amb el banc. Fiare Banca Ètica assumeix un fort compromís amb el desenvolupament i implantació de les energies renovables i ho fa a partir dels criteris de les diferents cooperatives que treballen en aquest sector, per exemple Som Energia: participació col·lectiva i democràtica amb projectes que tinguin el mínim impacte ambiental.

Un altre àmbit en el qual es vol tenir una especial incidència és el de les entitats que tenen cura de les persones amb discapacitat. Una de les accions que es faran en aquest sentit és l’obertura de diferents campanyes de micromecenatge al canal de Fiare Banca Ètica a Goteo de projectes d’entitats d’aquest sector.

I també es podrà donar resposta a aquelles entitats de l’Economia Social i Solidària que optin a projectes dels fons Next Generation de la Unió Europea. Aquest és un repte per a totes les organitzacions de l’ESS, que té riscos però també oportunitats de consolidar i eixamplar l’abast de l’economia transformadora, que és necessària per fer front als desafiaments de la crisi climàtica i a les situacions d’exclusió social cada vegada més evidents, fruit d’un model econòmic que no respecta els límits del planeta i genera desigualtats.

Per fer tot això, a Fiare Banca Ètica comptam amb la figura dels Grups d’Iniciativa Territorial, persones sòcies voluntàries que actuam al nostre territori fent difusió de les finances ètiques, participant en les diferents xarxes i associacions de l’Economia Social i Solidària i som presents als Mercats Socials. Perquè entenem que la transformació del model econòmic s’ha de fer des de la participació de la societat civil organitzada, de forma democràtica, amb respecte a la diversitat, amb projectes d’impacte positiu i tenint present que el millor interès és l’interès col·lectiu.