Una societat civilamb voluntat decanvi de model?

[pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_35-1.pdf” title=”L’altra Mirada 100_35″] [pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_36.pdf” title=”L’altra Mirada 100_36″]

La crisi de la COVID 19 a les Illes Balears

[pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_15.pdf” title=”L’altra Mirada 100_15″] [pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_16.pdf” title=”L’altra Mirada 100_16″]

CONTRAPORTADA

[pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_40.pdf” title=”L’altra Mirada 100_40″]

Una societat civil amb voluntat de canvi de model?

[pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_33.pdf” title=”L’altra Mirada 100_33″] [pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_34.pdf” title=”L’altra Mirada 100_34″]

Una societat civil amb voluntat de canvi de model?

[pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_31.pdf” title=”L’altra Mirada 100_31″] [pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_32.pdf” title=”L’altra Mirada 100_32″]

Una societat civil amb voluntat de canvi de model?

[pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_29.pdf” title=”L’altra Mirada 100_29″] [pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_30.pdf” title=”L’altra Mirada 100_30″]

Una societat civil amb voluntat de canvi de model?

[pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_27.pdf” title=”L’altra Mirada 100_27″] [pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_28.pdf” title=”L’altra Mirada 100_28″]

TESTIMONIS

[pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_23.pdf” title=”L’altra Mirada 100_23″] [pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_24.pdf” title=”L’altra Mirada 100_24″] [pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_25.pdf” title=”L’altra Mirada 100_25″] [pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_26.pdf” title=”L’altra Mirada 100_26″]

La crisi de laCOVID 19 a lesIlles Balears

[pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_21.pdf” title=”L’altra Mirada 100_21″] [pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_22.pdf” title=”L’altra Mirada 100_22″]

La crisi de la COVID 19 a les Illes Balears

[pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_19.pdf” title=”L’altra Mirada 100_19″] [pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_20.pdf” title=”L’altra Mirada 100_20″]

La crisi de la COVID 19 a les Illes Balears

[pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_17.pdf” title=”L’altra Mirada 100_17″] [pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_18.pdf” title=”L’altra Mirada 100_18″]

Les IllesBalears i laglobalització

[pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_12.pdf” title=”L’altra Mirada 100_12″] [pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_13.pdf” title=”L’altra Mirada 100_13″] [pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_14.pdf” title=”L’altra Mirada 100_14″]

Per a millor projectar-nos cap al futur 

rpt

[pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_4.pdf” title=”L’altra Mirada 100_4″] [pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_5-2.pdf” title=”L’altra Mirada 100_5″] [pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_6-1.pdf” title=”L’altra Mirada 100_6″]

Les Illes Balears i la globalització

[pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_9.pdf” title=”L’altra Mirada 100_9″] [pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_10.pdf” title=”L’altra Mirada 100_10″] [pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_11.pdf” title=”L’altra Mirada 100_11″]

Les Illes Balears i la globalització

[pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_7.pdf” title=”L’altra Mirada 100_7″] [pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_8.pdf” title=”L’altra Mirada 100_8″]

Editorial

[pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_3.pdf” title=”L’altra Mirada 100_3″]

És per riure

[pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/nf-rjm-100.pdf” title=”nf rjm-100″]

Portada

[pdf-embedder url=”https://laltramirada.cat/wp-content/uploads/2020/12/Laltra-Mirada-100_1-1.pdf” title=”L’altra Mirada 100_1″]