VALORACIÓ DE CÀRITAS MALLORCA DE LA LEGISLATURA 2015-2019

Des de Càritas Diocesana de Mallorca valoram tota la feina feta en l’àmbit legislatiu pel que fa a l’àmbit social.

Destacaríem:

  • Llei de Renda Social Garantida

  • Llei d’Igualtat.

  • Llei del Tercer Sector d’Acció Social

  • Llei de l’Habitatge,

  • Llei de Serveis a les Persones en l’Àmbit Social.

  • El projecte de Llei del Voluntariat.

Consideram que fer convocatòries biennals ha ajudat les entitats socials a planificar millor les seves activitats; també ens ha ajudat que els criteris hagin estat clars i que s’hagin valorat aspectes com la trajectòria històrica dels projectes.

Malgrat que ens hem topat a vegades amb dificultats pel ritme lent de funcionament de les institucions públiques, creiem que davant situacions concretes s’ha actuat amb agilitat i eficàcia, com ara en el cas dels refugiats i dels MENAS, tot i no tenir-ne competències plenes. També creiem que la manera amb què s’ha assumit la gestió dels fons de l’IRPF Autonòmic ha estat prou correcta.

En l’àmbit en el qual hem trobat més dificultats, i en el que queden aspectes per a solucionar, és en el dels immigrants en situació irregular, que no poden accedir sempre a les diferents ajudes. També hem constatat diferents criteris d’actuació depenent de si es tracta d’administracions autonòmiques o locals, malgrat estar regides per partits del mateix signe polític.

També valoram positivament el clima de diàleg amb les diferents institucions que ens ha permès establir acords de col·laboració per a un funcionament més àgil i coordinat. I aquest clima l’hem percebut com a institució i com a membres de les diferents plataformes socials en les quals participam.

Agraïm, finalment, la participació dels diferents responsables dels Serveis Socials en aquelles activitats que hem organitzat quan els hem convidat a ser-hi presents, així com les invitacions que hem rebut per a participar en espais de debat.

Palma, gener de 2019.