Una pinzellada sobre …. 40 anys de Coral Universitària / Coral Universitat de les Illes Balears (CUIB)

Ara fa quaranta anys que un grapat d’estudiants i de professors ens reunírem durant el curs 1976-77 a la Facultat de Filosofia i Lletres (edifici de Son Malferit) i em proposaren de reunir-nos un pic per setmana i practicar el cant coral. Aleshores, jo dirigia la Coral de Sant Joan, que havia fundat l’any 1975, i havia fet uns cursos de Direcció Coral a Cervera (Catalunya) organitzats per l’Orfeó Lleidatà. Amb aquesta breu experiència, però amb una il·lusió fora mida, vaig començar a dirigir aquella vintena de joves entusiastes i decidírem que a final del curs, faríem un petit concert.

La «presentació oficial» fou el 19 de maig de 1977 al Convent de Sant Jeroni, avui dissortadament tancat i envoltat d’una polèmica sobre qui en té la propietat.

La irrupció d’aquella jove coral (joves en tots els sentits: sense uniforme i la majoria amb texans, amb un programa majoritàriament profà, un repertori poc conegut i novedós per als circuits corals de l’època, agrupació sense cap tipus d’adscripció a parròquies o associacions culturals o recreatives) fou, com més tard molta gent ho assenyalà, una glopada d’aire fresc per a la música en general i per a la música vocal i coral en particular.

Ben aviat, la Coral va augmentar el nombre de components i començàrem a tenir una regularitat ens els assaigs i en la realització de concerts. Fins i tot, pel desembre de 1978 férem la primera sortida a la península, la nostra «primera gira». Convidats pel Cor Madrigal de Barcelona (amb el seu director fundador, Manel Cabero) i pel Cor Montserrat de Terrassa (amb el seu director, Joan Casals), oferírem tres concerts per terres catalanes, amb un programa monogràfic d’autors mallorquins.

Aquesta sortida ja va marcar un poc el perfil i la filosofia de la Coral Universitària: sortir de l’illa per veure què passa més enllà de la mar i el meu interès per recuperar o promocionar la nostra música i els nostres compositors. D’allò particular a allò universal, i així poder obrir finestres i continuar l’aventura musical de conèixer el repertori universal de la música coral.

D’aquesta manera, la Coral ha interpretat músiques de totes les èpoques: des del cant gregorià fins a obres contemporànies, tant clàssiques com modernes. A la interpretació, per exemple, del War requiem de Britten, o dels Salms d’Stravinsky, o de composicions a capella de Penderecki, hem acompanyat cantautors com Maria del Mar Bonet o a Lluís Llach. Per a la Coral Universitat de les Illes Balears (nom oficial des de fa unes dècades) existeix la paraula MUSICA en majúscules, amb la intenció d’abraçar totes les seves modalitats o estils vocals.

Gràcies a la constància, disciplina, regularitat (més de 3.200 assaigs) i ganes d’aprendre i de millorar la nostra formació, hem ajudat a enriquir el nostre patrimoni coral (més de 100 obres d’autors de les Illes) i hem intentat oferir una millor qualitat musical a la nostra societat que s’ha reflectit en 918 actuacions per tot el món (55 gires artístiques), interpretant música de compositors de diversa procedència, tenint la sort de col·laborar amb orquestres i músics d’arreu del món i de renom; així com de ser guardonats amb premis importants del nostre país i en especial de les nostres Illes; hem mantingut sempre un compromís de servei a la nostra societat i als més necessitats, ajudant institucions, persones, col·lectius marginals a través d’actuacions solidàries.

En resum, la Coral ha aconseguit bastir tot un edifici coral que es fonamenta en tres pilars bàsics:

  1. formació: s’ha promogut un vertader centre de cant coral, amb deu corals filials: Corals Infantils de Joventuts Musicals de Palma (Coral Cincset, Coral Vuitdeu i Coral Onzequinze), Cor de Pares i Mares de la UIB, Coral Juvenil de Joventuts Musicals de Palma, Cor de Mestres Cantaires de la UIB, Poema Harmònic, Cor de Majors de la UIB, Cor de Dones de la UIB i Orfeó Universitat de les Illes Balears.

  2. investigació: s’han esmerçat mitjans per a les activitats de recerca i promoció del patrimoni musical illenc i contemporani, col·laborant en l’edició de partitures.

  3. divulgació: s’ha donat a conèixer el gran repertori simfonicocoral a la societat de les Illes, essent la Coral que més ha col·laborat amb l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears i amb qui hem actuat a Mallorca, Menorca, Eivissa, Barcelona, València i Madrid.