Un Estat injust, ineficient i mal recaptador

Sembla que a les nostres Illes comen√ßa a haver-hi un ample consens, amb la idea que el govern central ens maltracta com a comunitat aut√≤noma, des dels diferents angles del nostre finan√ßament. √Čs a dir que fa un repartiment injust de qu√® ens d√≥na, sobre el conjunt de recursos que hi aportam. No vull aprofundir en aquest article sobre aquest vessant d’injust√≠cia, perqu√® vull posar esment sobre un altre tema que a parer meu no est√† prou denunciat.

L’Estat ens pot perjudicar fent una mala distribuci√≥ dels recursos i de fet totes les campanyes de den√ļncia des de les Illes van en aquest sentit. Per√≤ tamb√© ens pot perjudicar, i molt, si el conjunt de la recaptaci√≥ que est√† a c√†rrec seu, queda molt per baix de qu√® hauria de ser una recaptaci√≥ pr√≤pia dels anomenats ¬ęestats del benestar¬Ľ.

L’apartat d’ingressos del nostre pressupost auton√≤mic del 2018 es desglossa en quantitat i percentatges de la seg√ľent manera:

Del sistema de finan√ßament auton√≤mic.¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 2.558’25 milions d’euros el 51%

De l’endeutament i dels pr√©stecs.¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†947’89¬† ¬† ¬†¬ę¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†el 19%

Dels tributs cedits.¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 866’77¬† ¬† ¬† ¬ę¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†el 17%

Altres aportacions.¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 295’74¬† ¬† ¬† ¬ę¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†el¬† ¬†6%

Tributs propis.¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†205’11¬† ¬† ¬† ¬†¬ę¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†el¬† ¬†4%

Taxes i altres ingressos¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†135’07¬† ¬† ¬† ¬†¬ę¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†el¬† ¬†3%

El 71% dels ingressos depenen del Sistema de Finan√ßament Auton√≤mic (SFA), el 51% provenen de la recaptaci√≥ general de l’Estat, mentre que el 17% dels tributs cedits i el 3% de les taxes vinculades als serveis cedits, s√≥n recaptats per l’Ag√®ncia Tribut√†ria de les Illes Balears. Les altres aportacions que suposen el 6% s√≥n entrades de l’Estat o de la UE per convenis, fons europeus o altres conceptes. El minse 4% de tributs propis corresponen en major mesura al c√†non de sanejament d’aig√ľes i a l’Impost de Turisme Sostenible. Cal considerar que fa falta endeutar-se amb un 19% del pressupost d’ingressos, per tenir els diners suficients per garantir els serveis i seguir pagant l’endeutament anterior de la Comunitat.

Amb altres paraules, o retallam serveis b√†sics als ciutadans (m√©s del 75% de les despeses van a salut, educaci√≥, serveis socials, plans d’ocupaci√≥ i habitatge), o els ingressos no ens basten per a mantenir-los i ens hem de seguir endeutant.

La clau del finan√ßament est√† en el muntant dels ingressos del conjunt del sistema de finan√ßament. I especialment en el 50% que rep la CCAA de l’IRPF recaptat a les Illes i del te√≤ric 50% de l’IVA recaptat a les Illes. Sobre aquest tema estam totalment en mans de l’estat. Si l’estat recapta b√© i suficient, ens anir√† b√© tamb√© a la CAIB. Si recapta poc i malament, tamb√© ens sortirem perjudicats.

Veim la recaptaci√≥ real de l’Estat espanyol l’any 2016, segons l’informe anual de recaptaci√≥ tribut√†ria, de l’Ag√®ncia Tribut√†ria Espanyola:

Base imposable agregada en euros:

Renda bruta de les llars¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 684.194.000.000 ‚ā¨

Base imposable societats consolidada¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 105.927.000.000 ‚ā¨

Despeses abans d’IVA¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 489.107.000.000 ‚ā¨

Consums subjectes a imposts especials¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†71.983.000.000 ‚ā¨

TOTAL¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†1.173.301.000.000 ‚ā¨

Imposts recaptats en euros:

IRPF¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 69.949.000.000 ‚ā¨ 10’22% base imposable

Societats¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†22.108.000.000 ‚ā¨ 20,87%¬† ¬† ¬† ¬†¬ę

IVA¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†64.402.000.000 ‚ā¨ 15’43%¬† ¬† ¬† ¬†¬ę

Imposts especials¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 20.012.000.000 ‚ā¨ 27,80%¬† ¬† ¬† ¬†¬ę

TOTAL recaptat per tots els conceptes¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 184.798.000.000 ‚ā¨ 15,75 %¬† ¬† ¬† ¬ę

Des de fa temps els especialistes senyalen que l’estat espanyol √©s dels que tenen els impost nominals m√©s alts de la Uni√≥ Europea, i en canvi √©s dels m√©s baixos en¬†recaptaci√≥ real. La mitjana de la zona euro en recaptaci√≥ impositiva en relaci√≥ al PIB, est√† en un 9% per sobre de la de l‚Äô Estat espanyol.

A les Illes Balears l’any 2016, l‚ÄôEstat recapt√† 3.724.123.000 ‚ā¨. Distribu√Įts de la seg√ľent manera:

IRPF¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 1.595.071.000 ‚ā¨¬† ¬† ¬† ¬†50% 797.535.500 ‚ā¨

Imposts societats¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†692.539.000 ‚ā¨

altres¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 159.523.000 ‚ā¨

IVA¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 1.127.169.000 ‚ā¨¬† ¬† ¬† ¬† ¬†50% 563.584.500 ‚ā¨

Imposts especials¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†17.954.000 ‚ā¨

Resta¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†131.687.000 ‚ā¨

TOTAL¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†3.724.123.000 ‚ā¨ % A CAIB 1.361.120.000 ‚ā¨

I si comparam les seg√ľents dades:

ESTAT ESPANYOL % ILLES BALEARS %

PIB 2016                                                                                                              1.118.522.000.000    100      28.461.000.000 2’54%

Recaptació 2016                                                                                                      184.798.000.000    100        3.724.123.000 2’01%

Recaptació/PIB                                                                                                         184.798.000.000 16’56%    3.724.123.000 13’08%

Podem concloure que l‚ÄôEstat espanyol recapta a les Illes una quantitat global inferior a l‚Äôaportaci√≥ que fan les Illes al PIB espanyol. Si a les Illes Balears es recapt√†s la mitjana de recaptaci√≥ estatal, √©s a dir el 16‚Äô56% del nostre PIB, l‚Äôincrement del 3‚Äô5% del PIB suposaria la quantitat de 996.135.000 ‚ā¨. Si a aquesta quantitat calculam la part de IRPF i IVA que seria el 73‚Äô09% del conjunt recaptat hipot√®ticament i li aplicam el 50% de finan√ßament que correspondria a la CAIB, els ingressos que es perden per al nostre finan√ßament s√≥n de 363.589.300 ‚ā¨ anuals.

A parer meu es poden extraure una sèrie de conclusions:

РLa poca recaptació global de l’Estat ens perjudica a tots. I de manera directa a la nostra capacitat de finançament autonòmic. La política demagògica de davallar imposts, i a sobre baixar els progressius i incrementar sols els indirectes, és injusta, empobreix a la majoria de la població, caba sent tremendament ineficaç i perjudica el finançament de les comunitats autònomes.

РUn Estat que recapta tan poc en proporció al seu PIB i en relació als estats de la UE, demostra que és un mal gestor. Acaba sent una hipoteca per fer avançar al conjunt de l’economia.

РPel que fa a les Illes, xoca que els imposts recaptats estiguin per sota la mitjana del conjunt recaptat a l’Estat.

– I xoca que la nostra aportaci√≥ al finan√ßament auton√≤mic sigui de ¬ęsolidaritat¬Ľ, quan estam recaptant menys que la mitjana estatal. Encara fan m√©s escandalosos els abusos que patim en el nostre finan√ßament auton√≤mic.

РL’explicació d’aquest desfasament pot tenir diverses explicacions:

* L’existència a les Illes d’una economia submergida més elevada que al conjunt de l’estat.

* Un pagament fiscal d’empreses que fan activitat a les Illes i paguen a altres comunitats.

* Falta de mitjans en la lluita contra el frau fiscal a les Illes.

* L’existència d’una imposició regressiva que recau en les rendes del treball a una comunitat a on tenim els salaris mitjans per sota de la mitjana de l’estat.

* Una intencionada política d’inspecció fiscal, que no vol investigar als grans capitals ni als circuits financers dels negocis.

* Un mecanisme de rutina de gestió tributària centralitzada, totalment al marge dels plantejaments econòmics impulsats per la CAIB, Consells i Entitats Locals.

El resultat del tot plegat √©s que ens centram a debatre com participam les comunitats aut√≤nomes en el repartiment del conjunt del past√≠s impositiu estatal, que √©s del tot correcte i necessari, per√≤ no prestam la deguda atenci√≥ a la lamentable pol√≠tica fiscal estatal que ens est√† empobrint a tots, o com a m√≠nim, no est√† alimentant fiscalment com toca a la locomotora global del sector p√ļblic. Sense el necessari finan√ßament, les Illes estan obligades a endeutar-se cont√≠nuament i oferir uns serveis p√ļblics de m√≠nims.

L’actual sistema centralitzat de recaptació estatal és en sí mateix un dogal per a les possibilitats expansives de la nostra comunitat. Esper haver justificat l’enunciat del títol de l’article.Aquesta web utilitza galetes. Aqu√≠ pots veure la pol√≠tica de galetes. Si continues navegant vol dir que l‚Äôacceptes.    Veure
Privacidad