T4 Mancor de la Vall Entrevista amb Guillem Villalonga

A Mancor de la Vall governa MÉS amb majoria absoluta des del 2015. A les darreres eleccions, on només es presentaven dues candidatures, els sobiranistes varen tornar a guanyar al Partit Popular per un marge estret de 5 vots. Aquest fet permetia donar continuïtat al projecte. En aquests dies de confinament, parlam amb el seu batle, en Guillem Villalonga, sobre la gestió duta a terme aquests cinc anys, així com de tasques pendents, objectius i reptes de futur.

Des de l’agrupació local de MÉS, com valorau la tasca feta a la passada legislatura? Com creieu que la va valorar el poble?

Pensam que la tasca va ser bona. De fet, tot i tenir uns resultats electorals molt ajustats vàrem poder seguir mantenint el govern municipal. El fet de repetir el govern, en un poble com Mancor, on mai havia governat l’esquerra, vol dir que la gent encara confia en nosaltres.

Ja fa gairebé un any de la victòria que us va donar la majoria absoluta. Quines creus que varen ser les claus per guanyar aquelles eleccions?

La tasca que vàrem fer els quatre anys anteriors de govern. Veníem de vint anys de govern amb majoria absoluta del Partit Popular, i molta gent no sabia com aniria aquest canvi, però veure que férem molta feina i bona per canviar les dinàmiques que hi havia va donar confiança a la gent de Mancor. Vàrem passar de ser una incògnita, o una novetat, a ser una realitat.

I aquesta realitat es consolida… Com enfocau aquesta legislatura?

Aquesta ha de ser una legislatura de consolidació del projecte. Fins ara el nostre principal repte era poder millorar les infraestructures que teníem, poder disposar del nou centre educatiu i aplicar mesures per frenar el canvi climàtic amb el suport del Consell de Mallorca. La crisi sanitària que ha provocat el Covid-19 pot abocar-nos a una crisi social i econòmica de la qual encara en desconeixem les conseqüències, i tampoc sabem si tots aquests reptes anteriors es podran tirar endavant. Les institucions haurem de gestionar bé la manca d’ingressos que tendrem i l’augment de despesa social que vindrà. No podem cometre els mateixos errors de la crisi del 2008.

Que s’ha fet aquest primer any de mandat?

Hem acabat de consolidar alguns dels projectes iniciats al darrer any de l’anterior legislatura, i hem treballat per poder tirar endavant el projecte de l’escola. I els nous regidors de l’equip de govern, que són tres, s’han anat adaptant a les seves tasques.

Quines són les principals mancances o obstacles que detecta l’equip de govern per dur a terme les seves iniciatives?

La lentitud burocràtica. Tot s’eternitza perquè necessitam fer molts d’informes per qualsevol tràmit. Aquest és el handicap més greu que tenim els Ajuntaments, així com la manca de flexibilitat econòmica en què ens ha limitat la famosa Llei Montoro.

Quin grau d’importància donau a la comunicació des del consistori? Com transmeteu al poble les vostres mesures?

Molta. Tot just arribar al govern vàrem crear un Facebook municipal i un canal de comunicació ràpida per mitjà de WhatsApp, on només feim difusió de missatges, i que en aquests moments compta amb més de 600 usuaris. Amb un sol clic 600 mòbils de Mancor reben informació de primera mà.

A part vàrem crear els Fòrums Ciutadans, on dues vegades a l’any retem comptes en una reunió oberta a tot el poble, i on rebem suggeriments que després intentam traslladar a les polítiques de govern.

Hi ha marge per fer política des dels Ajuntaments? Quin marge deixa la gestió a la política? Quines creis que són els projectes més polítics de la legislatura? Polítics en el sentit de més ideològics que de gestió quotidiana.

Hauríem de tenir més marge per poder fer política des dels Ajuntaments, però tant la normativa com la burocràcia ens ho posen complicat. La gestió diària també ens limita.

Pel que fa als projectes de caràcter més polític, i vinculant-los amb l’actual crisi i les seves futures conseqüències, sens dubte prioritzarem les polítiques socials.