T3 Son Busquets:Una nova centralitat amb identitat pròpia

Recuperar espais abandonats i donar-los una segona vida és un objectiu clau de l’Ajuntament de Palma. L’antic canòdrom i velòdrom, l’antiga presó, Can Ribas, les Torres del Temple, … són exemples de la tasca que estam realitzant des del consistori per obrir les portes d’aquestes infraestructures públiques i que siguin útils per a la vida social, econòmica i urbana de Ciutat. Son Busquets no és aliè a aquesta voluntat. L’Ajuntament de Palma aprovarem un Pla Especial de Reforma Interior (PERI) que dibuixi un Son Busquets com a resposta a les necessitats actuals de Palma.

Ens trobam davant un espai d’oportunitats per un urbanisme a escala humana, de proximitat, on l’habitatge, els equipaments i serveis públics i de proximitat, la lluita contra el canvi climàtic i la recuperació del patrimoni siguin elements centrals del projecte que obrin els murs de Son Busquets.

Son Busquets ara és una frontera, en el futur serà un espai de connexió dels tres barris que l’envolten (Cas Capiscol, Camp Redó i El Amanecer). El desenvolupament urbanístic ha de respondre als objectius que apuntàvem. Si hauran d’ubicar un mínim de 831 habitatges de protecció oficial, és a dir a un preu assequible. Així mateix els equipaments públics, espais comercials i zones lliures tendran un pes important per a generar un dinamisme social i econòmic de proximitat, un barri amb les infraestructures de primera necessitat a prop de casa.

Però no ens podem oblidar del canvi climàtic i la mobilitat. Treballam per a generar una super-illa, i així tenir un barri més habitable, verd, segur, on la contaminació de l’aire i de renous es minimitzi. I què és una super-illa? Reduir al mínim el trànsit motoritzat privat dins el recinte, mentre es fomenta el trànsit de vianants, ciclista i transport públic.

I si a més de tot això recuperam part del patrimoni arquitectònic de l’antic quarter, no seria encara més interessant? Algunes de les naus o edificacions es podrien reaprofitar per fer espais comercials, culturals, socials,… D’aquesta forma mantendríem la memòria urbana redefinint els seus usos, pacificant-la.

Per tot l’anterior, estam creant una nova centralitat al nord de Palma. El centre de Ciutat pateix una pressió humana inassumible. La majoria de serveis públics, comercials, de mobilitat…, estan dins murada. Aquesta dinàmica l’hem de capgirar. I això és possible creant noves centralitats. A l’eixample Nord estam impulsant un eix en aquest sentit: Blanquerna, s’Escorxador, Son Busquets, Sa Presó. Pols on l’activitat econòmica, social, cultural, educatives, zones verdes…, seran principals.

Son Busquets està tancat des de fa 20 anys i és propietat del Ministeri de Defensa. L’Estat no pot actuar especulant amb un solar públic, que sols cerca maximitzar els beneficis econòmics, i vagi en contra de les necessitats d’habitatge. L’Estat no pot actuar d’esquena a Palma. Les administracions públiques han de vetllar per l’interès general i actuar de forma solidària. Treure a subhasta Son Busquets per 45 milions d’euros és una aberració. L’espai ha de continuar essent públic, ja que possibilita un ventall d’actuacions amb repercussions molt positives per Palma i Mallorca.

Perquè és important que Son Busquets sigui públic? Si és públic, podrem garantir amb millors condicions els objectius que ha de tenir aquest espai que abans comentàvem. Si els habitatges són públics, els destinaríem a lloguer social, no a venda. És imprescindible incrementar l’oferta de lloguer social per cobrir les necessitats de tantes famílies que pateixen lloguers abusius. Si l’espai és públic, hi podrà haver més espai per zones verdes, equipaments públics,… I com no, conservar patrimoni públic també és molt important. La descapitalització de lo públic ens aboca a afeblir les administracions, hem de conservar el sòl públic, propietat de tothom.

En definitiva, volem recuperar un espai militar per transformar-lo en un barri modern, sostenible i dinàmic, en definitiva una oportunitat per mostrar al món que Palma és innovadora donant respostes valentes a mancances històriques.