T2                     LLOSETA

Ara fa poc més de 18 mesos que els dos regidors de MÉS per Lloseta vàrem entrar a formar part de l’equip de govern del nostre Ajuntament. Aquesta decisió va ser presa després que es desfés el pacte que es va signar a principi de legislatura entre els tres regidors del PI i els quatre regidors del PSIB. També va ser després de la negativa d’aquest partit a la nostra proposta de formar un govern d’esquerres fort i en majoria tenint en compte els dos regidors del grup Socialistes Independents. Va ser una decisió que ens va costar molt i molt valenta, però així és com vam formar l’actual equip de govern entre MÉS per Lloseta i PSIB Lloseta en minoria.

Precisament, governar en pacte i en minoria té, com podeu imaginar, les seves dificultats, però en trets generals estam contents de la feina que hem pogut fer conjuntament i sobretot en cadascuna de les nostres àrees. De fet, si tenim en compte que durant els primers 17 mesos de la legislatura hi va haver un pacte diferent que governava, podem distingir un canvi de model i formes de govern que està clarament marcat per la nostra entrada a l’equip de govern. Una de les marques claus de MÉS és sempre la participació, i és el primer que hem promocionat al nostre poble. Hem creat per primera vegada una Comissió Municipal de Festes on es decideixen totes i cada una de les qüestions que tenen a veure amb les fires i festes del nostre poble, amb representants de les associacions del poble i gent a títol personal. Aquesta creació ha estat una empenta per a un augment considerable de la participació ciutadana en molts aspectes: en l’interès per les qüestions que es tracten, en la participació interna de les mateixes associacions, en la millora de les festes quant a la qualitat com pel que fa a la participació i inclusió, en l’augment de propostes de la gent, etc. Tot això és una clara conseqüència de demostrar a la gent que l’escoltam i tenim en compte les seves propostes.

A la vegada, hem impulsat altres projectes de tota la ciutadania com és el cas de la creació d’una parella de gegants, una moció que havíem presentat feia anys, que s’havia aprovat i que ara finalment s’està duent a terme. També queda palès que des de la nostra entrada s’han impulsat activitats que van estar aturades durant un temps, com és el cas dels actes culturals que feim durant l’estiu, certamen d’arts plàstiques, premis literaris, etc. De nou, intentant que la participació de la gent sigui la màxima, que tot hi tengui cabuda. A la vegada ha millorat el manteniment d’una manera molt substancial, tant als carrers com als edificis públics, i hem treballat en la rehabilitació de patrimoni històric.

Tota aquesta feina que hem duit a terme és la mostra de què vàrem fer una passa valenta per a reforçar l’equip de govern en minoria format simplement pel PSIB Lloseta. Les ganes i la valentia han estat la peça clau que ens ha permès fer totes i cadascuna d’aquestes millores pel nostre poble. Feia deu anys que estàvem a l’oposició i l’experiència de formar part d’un equip de govern és molt gratificant, ja que el rol que jugues és diferent en aquest cas. Ara podem gestionar i dur a terme totes aquelles propostes que durant molts anys hem defensat des de l’altra banda. Això sí, tenint en compte que governam en pacte minoritari, a vegades dificulta aquesta gestió que ens agradaria fer. Simplement perquè les decisions s’han d’acordar i consolidar entre tots, s’han de parlar de totes les decisions que es prenen i sempre s’ha d’arribar a un acord. La clau de governar en pacte és la comunicació: si hi ha comunicació, significa que tots feim feina en la mateixa direcció. Però, quan la comunicació falla, que falla moltes vegades, és més difícil sentir-se part d’un conjunt, i el que és pitjor, també és més difícil que la feina que es faci sigui conjunta i en benefici del poble.

Ara que se’ns acurça el temps que queda de legislatura i que s’acosten les pròximes eleccions anem veient que cada vegada és més difícil. Sempre que duim a terme alguna proposta o decisió, la feim pensant en el màxim benefici de la gent, i ens preocupa no ser capaços de fer arribar a la ciutadania aquest missatge, de fer-los veure i entendre que cada una de les decisions que prenem són precisament per això.

A la vegada, la gestió d’un regidor sempre té uns límits i hi ha moltes coses que ens agradaria haver fet o poder fer però per diferents motius, ja sigui pel pressupost, el temps, la legislació etc. no les podem fer.

Ens presentam a les eleccions que vénen amb ganes de continuar amb la feina que hem començat i d’afrontar la pròxima legislatura.