T2 #ElCanviContinua a Palma

El passat 23 de febrer MÉS per Palma aprovà el seu programa electoral en assemblea, després de diverses reunions obertes mantingudes des del novembre passat fins a finals de febrer amb entitats i ciutadania. Així, a la redacció del programa hi han participat 50 associacions, més de 200 persones i té un total de 738 propostes per continuar transformant Palma en una ciutat verda, justa, creativa i sostenible.

Per tant, el resultat final ha estat un programa molt participat amb 14 eixos: llengua, educació, LGTBI, feminismes, cultura, economia, serveis, ecologia, benestar animal, mobilitat i habitatge, drets humans, drets laborals, joventut, esports i participació.

Entre les propostes destaquen la de dotar a Palma d’un transport d’alta capacitat que connecti el centre de la ciutat amb l’aeroport i s’Arenal. També en matèria de mobilitat es proposen dos eixos cívics: el primer que connecti el centre amb Pere Garau des del carrer Nuredduna, i el segon des de Blanquerna fins a la Real. Aquesta proposta no només fomenta anar a peu o en bicicleta sinó que vol també dinamitzar el petit comerç.

A més, el programa de MÉS per Palma també té propostes per tal de garantir l’accés a l’habitatge. Es proposa limitar el preu de l’habitatge en aquells barris madurs, on els actuals preus no hi permeten l’accés a les rendes mitjanes o baixes. També es proposen mesures per fomentar l’emancipació juvenil, com la reducció de l’IBI als propietaris que lloguin el seu pis a joves menors de 30 anys a un preu assequible, o ajudes a joves perquè zones que han patit gentrificació o turistització tornin a ser habitades per joves, com podria ser el centre de la ciutat.

Amb això, en matèria d’habitatge i convivència, des de MÉS per Palma s’aposta per continuar regulant el lloguer turístic en els habitatges unifamiliars entre mitjaneres, una mesura en defensa de l’accés a l’habitatge i de la convivència. De la mateixa manera, defensam la limitació a un màxim de tres creuers per dia, redistribuint-los per evitar la pressió que suposen fins a 6 i 7 creuers diaris al centre de Palma.

Totes aquestes propostes formen part d’una selecció de 20 propostes “estrella” de MÉS per Palma, sorgides de les 738 totals i són:

1. MÉS EIXOS CÍVICS

Impulsarem la creació de nous eixos cívics com puguin ser l’eix des del c. Nuredduna fins al Rafal (Pere Garau) i farem arribar l’eix de Blanquerna fins al Secar de la Real.

2. TRANSPORT D’ALTA CAPACITAT

Tramvia o trambús del centre de la ciutat a l’aeroport i S’Arenal, trajecte de 10 quilòmetres per carril segregat amb una freqüència aproximada d’entre 6 i 8 minuts.

3. NOUS APARCAMENTS DISSUASIUS

Habilitarem aparcaments als afores de ciutat i crearem busos-llançadores que connectin els aparcaments amb el centre de Palma per evitar el col·lapse a les entrades de la ciutat.

4. CIUTAT 30 QUILÒMETRES/HORA

Ciutat 30 km/h per uns carrers més habitables reduint el soroll i perquè a menys velocitat reduïm les emissions de CO₂ ajudant així a mitigar el canvi climàtic a més de descongestionar la ciutat.

5. MÉS RECICLATGE I REUTILITZACIÓ DE PRODUCTES

Fomentarem els programes de retorn d’envasos amb incentius tant per a les empreses com per al consumidor. Incentivarem les grans empreses i particulars per a una major reutilització dels productes.

6. FAREM EL PRIMER BOSC URBÀ DE LA CIUTAT

Palma Bosc Urbà: espais lliures que passen a ser infraestructures verdes. Adaptem la ciutat als efectes del canvi climàtic: seran 650 arbres entre el canòdrom i el velòdrom i 2150 al passeig marítim, a més d’una plantació col·lectiva d’arbrat.

7. ESPAI DE CREACIÓ: FÀBRICA DE CAN RIBES I L’ANTIGA PRESÓ

Impulsarem el Centre de Creació, Formació i Recerca de les Arts del Circ Can Ribes. I el nou Centre de Creació Contemporània a l’Antiga Presó de Palma oferirà espais d’assaig i recursos per als músics.

8. CREACIÓ D’UN SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL D’URGÈNCIES 24 HORES

Oficina d’emergència ciutadana per atendre situacions d’urgència social; pobresa energètica, situacions de desnutrició, agressions o situacions derivades de catàstrofes (incendis, lesions a edificacions,...), accidents, etc.

9. POTENCIACIÓ DEL PETIT COMERÇ

Estructurarem les tendes de diferents carrers en eixos que connectin els barris, valorant el petit comerç.

10. FINALITZAREM EL DESMANTELLAMENT DEL POBLAT DE SON RIERA

Hem de continuar amb el reallotjament de les famílies del poblat per garantir una vida digna a tots els seus ciutadans que asseguri la igualtat d’oportunitats i la inclusió social de tots els infants i joves, no ens podem permetre nuclis d’exclusió i marginalitat.

11. REFORMA DE LA FAÇANA MARÍTIMA

Impulsarem la façana marítima (de S’Arenal a Cala Major) com a motor de la innovació, i la diversificació econòmica a Palma front l’actual dependència del turisme. A la vegada, vetllarem perquè l’economia sigui inclusiva als barris on s’implanta i així treure’n profit.

12. REDUIREM EL NOMBRE DE CREUERS

Instarem a tenir un màxim de tres creuers simultanis a la ciutat, que voldria dir tenir un màxim de sis amarradors al pla especial del port.

13. NUCLIS TRADICIONALS LLIURES DE LLOGUER TURÍSTIC

Nuclis tradicionals lliures de lloguer turístic, reduirem les dificultats d’accés a l’habitatge i garantirem la bona convivència als barris. Restringirem el lloguer unifamiliar entre mitgeres al Molinar i Son Espanyolet.

14. LIMITACIÓ DEL PREU DEL LLOGUER AL CENTRE DE LA CIUTAT

Prèvia modificació de la LAU, establir un preu màxim de referència, afavorir i incentivarem la repoblació del centre amb ajudes de lloguer per joves.

15. POTENCIACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

Facilitarem les festes organitzades per entitats i col·lectius informals, posant les eines necessàries al seu abast. Facilitarem tràmits i permisos per iniciatives ciutadanes.

16. MODERNITZAREM EL FUNCIONAMENT DE L’AJUNTAMENT

Impulsarem un Pla Estratègic de Ciutat, introduirem la figura de la gerència municipal, i establirem les mesures necessàries per modernitzar, agilitzar i descentralitzar l’Ajuntament, i garantir la seva transversalitat.

17. ZERO Abandonaments animals

Realitzarem una tasca de preservació de l’abandonament fins que hi hagi zero

abandonament: Sabem que aquestes mesures no són suficients i seguirem treballant per aconseguir l’abandonament zero de moixos i altres animals de companyia de Palma.

18. GENERAREM LA NOSTRA PRÒPIA ENERGIA ELÈCTRICA I PROMOCIONAR LES ENERGIES RENOVABLES

Treballarem perquè Palma sigui la titular de la seva pròpia xarxa elèctrica. Promourem la creació d’un operador energètic verd municipal. Promourem la instal·lació d’energia solar i simplificarem el procés de petició de permisos per aquells edificis que no són de nova construcció que apostin per l’energia solar.

19. CIUTAT LLIURE D’AGRESSIONS SEXISTES