T1 Una clara aposta per la Cultura per continuar transformant Palma

L’accés a la Cultura és bàsica per construir una societat moderna, democràtica i orgullosa de les seves arrels. Perquè la Cultura fa ciutadans crítics i, per tant, és una eina d’emancipació social i d’autorealització personal. I perquè a més serveix per reforçar la identitat col·lectiva i l’autoestima de la nostra ciutat i del nostre país.

És per això que des de MÉS per Palma volem continuar impulsant polítiques que converteixin Palma en un centre de creació cultural, sempre des de la participació de la ciutadania. L’àrea de Cultura de l’Ajuntament, dirigida per Antoni Noguera, serà l’eina per construir una Palma més culta i més estimada amb unes polítiques que consolidin els canvis iniciats la passada legislatura.

Volem fer aquestes polítiques culturals des de la proximitat amb el sector i amb la ciutadania. I defensant la llengua catalana, la identitat, la tradició i el patrimoni com a pilars bàsics, però sempre actualitzats en el present.

Els nostres objectius per a aquesta legislatura són: aconseguir un territori culturalment equilibrat; cercar l’excel·lència de les programacions culturals; crear oportunitats per al desenvolupament de les professions culturals i artístiques; augmentar la participació de la ciutadania en l’activitat cultural: implicar el teixit cultural i estimular l’organització de noves iniciatives, la il·lusió per a nous projectes i reptes més ambiciosos; impulsar la creació artística i cultural en llengua catalana; i potenciar el Consell Municipal de la Cultura com a òrgan de planificació, desenvolupament i avaluació de les polítiques culturals de la ciutat.

De cara a 2030 volem que Palma compti amb una xarxa de biblioteques de qualitat present a tot el territori; amb un patrimoni històric, arqueològic i arquitectònic ben conservat; amb uns equipaments culturals que ofereixin programacions sòlides i de qualitat; amb un Museu d’Història de la Ciutat; i amb festivals de literatura, música i arts escèniques amb una forta presència al carrer durant tot l’any. En aquest sentit, el 2020 recuperam el Festival de jazz i el Concurs de PopRock, dos esdeveniments culturals molt reconeguts dins la història cultural de la ciutat, tal com vàrem fer fa dos anys amb la recuperació del festival de Cançons de la Mediterrània.

En concret, volem continuar impulsant els projectes iniciats la legislatura anterior. Entre ells destaquen: fer el projecte de Museu d’Història de la Ciutat, amb tres centres clau: Castell de Bellver, Can Balaguer i Torres del Temple; executar el Pla de Biblioteques de Palma; promoure esdeveniments culturals que situïn Palma a l’epicentre de la creació i difusió cultural de la Mediterrània, perquè volem que Palma es converteixi en un receptor i un pol important d’àmbit internacional de creació cultural i artística; fer realitat els nous espais de creació de la ciutat (Can Ribas i l’antiga presó); i, per últim, fomentar una activitat cultural descentralitzada, recuperant el carrer i els espais públics per a la creació artística, dinamitzant la vida a tots els barris i afavorint la participació en activitats obertes a tots els veïns, veïnes i entitats.

Aquests quatre anys posarem en marxa aquestes polítiques amb l’ajuda dels creadors i de la ciutadania de Palma. Perquè tenim clar que volem transformar la nostra ciutat en un referent de la creació artística a escala mundial i en un generador de pensament crític.

I perquè, davant les propostes destructores de la nostra llengua i cultura de la dreta i de l’extrema dreta, cal molta més Cultura.