T1 PalmaCiutat de les persones

Aquest mes d’octubre es farà la darrera audiència pública de districte, una vegada visitats la pràctica totalitat dels barris i pobles de la ciutat. Així, cada final de mes, després de fer les visites setmanals als barris i pobles d’un mateix districte, el batle de Palma, Antoni Noguera, celebra una trobada oberta amb tota la ciutadania d’aquella zona que es vulgui acostar a exposar les seves inquietuds, dubtes o propostes. Tot aquest procés es conclourà el mes vinent de novembre amb la celebració d’una audiència pública oberta a tota la ciutadania de Palma.

Volem donar l’oportunitat a tots els veïnats i veïnades de dir la seva i recollir les propostes per a millorar, entre tots i totes, la ciutat. Volem construir conjuntament una Palma que es fonamenti en l’interès general i això només ho podem fer al costat de tots els ciutadans. Les visites als barris i pobles de Palma i les trobades obertes a tota la ciutadania són una part d’aquesta aposta per la participació com a eix essencial en les polítiques municipals.

A més, al llarg de la legislatura s’han dut a terme processos que han afavorit la participació de la ciutadania en la presa de decisió política i pressupostària per a futurs projectes de la ciutat. També s’han celebrat cada any els pressupostos participatius que ja compten des de l’any passat amb un pressupost específic per als barris i districtes del municipi i s’han fet consultes per elaborar el Pla General d’Ordenació Urbana, sobre la prevenció de residus, de les galeres, etc.

S’han impulsat processos participatius per a definir conjuntament nous espais urbans (com la plaça dels Nins a s’Arenal o la Plaça Bisbe Planas a Sant Jordi). Alguns projectes culturals estratègics per la ciutat s’estan impulsant en col·laboració amb la ciutadania, s’han constituït consells consultius sectorials (com el de cultura o

serveis socials) i reforçat altres espais com el Consell Social de la Ciutat o els Consells Territorials de Districte, com a autèntics òrgans de reflexió, debat i decisió sobre les qüestions més importants.

Hem fomentat la transparència i les bones pràctiques en l’administració: publicació d’agendes dels regidors i regidores, atenció directa a la ciutadania… amb l’objectiu de superar el passat fosc de Cort i convertir-lo en una administració transparent, oberta i accessible a tothom.

Què volem amb tot això? Volem ser la ciutat de les persones, amb un Ajuntament que tengui en compte totes i cada una de les veus que s’ofereixen per fer, de Palma, una ciutat molt més amable, habitable, justa i estimada. Volem ser els defensors dels interessos dels ciutadans de Palma, perquè som un projecte de proximitat, d’aquí, que estima la ciutat i vol el millor per a tothom.