T1                                         Palma recicla més que mai

Aquesta legislatura EMAYA ha fet un gran esforç per augmentar el reciclatge a la nostra ciutat. Fins ara, s’han invertit 20 milions d’euros per a la renovació dels contenidors i la modernització de la maquinària de neteja i recollida. Així, els contenidors que s’han renovat han estat els de les fraccions de rebuig, paper i cartó, envasos lleugers i vidre i s’han distribuït en illetes uniformes amb totes aquestes fraccions. A més, ara són més accessibles i milloren l’estètica i la qualitat urbana de la ciutat. Amb això, ha quedat palès que junt amb l’esforç de l’administració la ciutadania vol reciclar de cada vegada més: el reciclatge a Palma ha crescut de 15% al 25%.

En el cas del Centre Històric, on s’ha estrenat el sistema de Recollida Selectiva Mòbil que ja contempla totes les fraccions (també orgànica, oli i bolquers), el reciclatge ha augmentat d’un 20 a un 70%. A més a més, pel que fa a la remodelació del parc verd de Son Castelló (que ha multiplicat per quatre la superfície, amb major comoditat, seguretat i més tipus de residus recollits) les dades ens diuen que els usuaris i les quantitats recollides no deixen de créixer, amb un 150% d’augment.

D’altra banda, s’ha fet un gran esforç en l’educació mediambiental com a eix bàsic per aconseguir una ciutat veritablement neta i sostenible. Tots els contenidors estan identificats amb un codi Qr , retolats amb la indicació de les fraccions i quins residus s’hi han de dipositar, i amb un missatge de conscienciació sobre la separació de fems. S’han posat taules informatives als carrers sobre separació de residus, sobre la recollida selectiva mòbil, sobre el camió de reciclatge, etc. I s’han impulsat programes educatius a les escoles sobre aigua i residus per als més petits i s,hanorganitzat xerrades, activitats, tallers i projeccions per a associacions de veïns, de tercera edat, APIMAs i col•lectius diversos.

Però a finals d’enguany donarem una passa més en aquesta qüestió. Es començarà a introduir una nova fracció fins ara inexistent a Palma: la matèria orgànica, la qual suposa un 40% dels nostres residus. Una recollida imprescindible per assolir l’objectiu d’arribar al 50% de recollida selectiva a tota la ciutat. Aquesta, ja s’ha implantat a Son Sardina amb contenidors específics, al Centre Històric amb la Recollida Selectiva Mòbil, el Porta a Porta comercial i hoteler (Centre i s’Arenal) i a altres recollides de grans generadors com al mercat de l’Olivar.

Per tant, a partir del 19 de novembre iniciarem la fase pilot de recollida de matèria orgànica amb 35 nous contenidors marrons a les barriades de Son Rapinya, Son Flor, Los Almendros ,Son Pacs, el Fortí, Son Cotoner i Camp d’en Serralta. Els contenidors seran de recollida lateral, estaran tancats i tendran un sistema d’obertura amb la targeta ciutadana.

D’aquesta manera, EMAYA podrà controlar els usuaris i “premiar” a la ciutadania que recicla amb futures reduccions de les taxes de residus i pagament per generació. En definitiva, seguim donant passes per un canvi radical en la recollida selectiva a Ciutat, el que contribuirà a fer, de Palma, una ciutat més neta, sostenible i estimada.