T1 La legislatura de l’Educació a Palma

L’assumpció de la regidoria d’Educació, Política Lingüística i Memòria Històrica és un repte important per a MÉS per Palma, tenint en compte que es tracta d’àrees estratègiques per a construir la ciutat del futur. Són, a més, tres àmbits prioritaris per a la nostra organització política. L’Educació perquè modelarà els ciutadans i les ciutadanes del futur i perquè és una eina fonamental per a la construcció d’una societat amb igualtat d’oportunitats i conscient de la seva identitat; la Política Lingüística perquè la nostra llengua ha de ser una eina d’inclusió, de cohesió social i, per tant, també d’accés a la plena ciutadania dels palmesans i les palmesanes; i la Memòria Històrica perquè una societat sense memòria del seu passat és especialment feble davant els discursos d’odi defensats per la dreta extremista i xenòfoba.

El nostre objectiu per a aquesta legislatura és donar un fort impuls a l’escola pública, que és l’única que garanteix la igualtat d’oportunitats entre els nins i les nines independentment del seu origen social i cultural. És per això que augmentarem el nombre de places escolars, tot posant a disposició de la Conselleria els solars necessaris per a construir i ampliar centres educatius (cal recordar que a Palma fa 10 anys que no s’ha construït cap nou centre públic). Es tracta dels solars necessaris per fer els instituts de Son Ferriol (una antiga reivindicació dels veïnats i veïnades) i de Son Ferragut; i per a l’ampliació dels centres de S’Aranjassa, Es Pil·larí i Son Serra.

També reactivarem el Consell Escolar Municipal i elaborarem un nou Mapa Escolar de la Ciutat fet des de la participació i amb projecció de futur, amb unes zonificacions escolars que permetin alhora una distribució equitativa de l’alumnat amb més necessitats educatives i la promoció d’escoles de proximitat que facin barri i que contribueixin a reduir els problemes de mobilitat que té la nostra ciutat. L’objectiu és aconseguir una reducció de ràtios de 20 alumnes a Infantil i a Primària i de 25 alumnes a Secundària.

A més, i pel que respecta a la xarxa municipal, ampliarem i millorarem l’oferta de places públiques d’educació infantil de 0 a 3 anys, un dels principals reptes de la nostra societat, en suport a la conciliació de la vida laboral i familiar de les dones treballadores. En concret, construirem una nova escoleta a Son Gibert i en programarem més (a Cas Capiscol i a Es Pil·larí).

També ampliarem el programa d’escoles obertes, tot oferint a les entitats dels barris i de manera ordenada l’ús dels espais, així com una àmplia oferta municipal d’activitats esportives, educatives, musicals, artístiques i socials adreçades als infants. Començarem aquesta tasca pels barris més desafavorits econòmicament i socialment. Ho farem a través d’un servei de dinamitzadors, amb 6 centres situats a diferents zones que donaran servei a 24 centres més dins la seva àrea d’influència. A més, transformarem la ciutat en agent educador, una aposta que no només té com a objectiu els més petits, sinó tota la ciutadania independentment de la seva edat.

Una altra de les potes de la regidoria, la Política Lingüística, també rebrà un fort impuls. Recuperarem i valorarem l’ús de la llengua catalana entre la ciutadania de Palma com a llengua de relació i de cohesió social. Promourem el coneixement i l’ús de la llengua pròpia de la ciutat entre una societat tan diversa com la palmesana. La llengua serà una eina d’inclusió social. Per això posarem en marxa un servei de dinamitzadors lingüístics que enfocarà la seva tasca en els barris més vulnerables de la nostra ciutat, reforçant d’aquesta manera els serveis d’inclusió que ja estan impulsant altres regidories, com Benestar Social o Igualtat. Perquè l’accés a la plena ciutadania dels vells i nous palmesans i palmesanes passa també pel coneixement de la nostra llengua.

Per últim, fomentarem la publicació d’estudis i publicacions relacionats amb la història, l’urbanisme i la societat de Palma. Perquè la recuperació de la nostra memòria col·lectiva ens permetrà construir una ciutadania més crítica, més conscient de les seves arrels i, per tant, que estimi més la ciutat i el país del qual forma part. I, no cal dir-ho, continuarem la retirada de símbols feixistes iniciada l’anterior legislatura, en compliment de la Llei de Memòria Històrica i en homenatge a les persones que varen patir la repressió de la dictadura, de les quals som hereus tots els demòcrates.

El repte és gran i ambiciós però aconseguir tots aquests objectius convertirà Palma en una ciutat socialment més igualitària, amb uns barris més cohesionats i més arrelada en la seva història i en la seva identitat com a ciutat. Per tant, també en una ciutat més estimada per les persones que l’habiten.