T1 Garantir els drets socials per construir una Palma més justa

Des de MÉS-Estimam Palma volem garantir el grau més ampli de drets polítics, econòmics, socials, culturals i mediambientals a tots els habitants de la nostra ciutat. És per això que, des de l’àrea de Benestar, feim feina per eliminar les desigualtats socials i per oferir segones oportunitats, de manera que totes les persones puguin triar lliurement el que volen fer i esser, sense que hi hagi cap diferència pel lloc de naixement, raça, sexe o classe social.

Tenim molt clar que aquesta legislatura hem d’aprofundir en les polítiques iniciades fa quatre anys. És per això que en garantim la continuïtat i que posarem en marxa noves accions per millorar-les. Amb aquesta finalitat, vàrem incloure a l’acord de govern municipal una sèrie de propostes que per a nosaltres són fonamentals: 1. La creació d’un servei d’atenció social les 24 hores. 2. El desplegament de la concertació amb les entitats del Tercer Sector, prioritzant els serveis destinats a la infància. 3. L’impuls de l’oficina pel repte demogràfic i 4. La implementació del Pla d’acció comunitària.

Consideram que aquests quatre anys seran decisius per als serveis socials a Palma. En primer lloc, perquè continuarem desenvolupant el Pla d’equipaments: tenim previst iniciar les obres del centre municipal de serveis socials Mestral, a Son Xigala, i obrir els centres de dia de Son Ferriol i de Son Cladera, antigues reivindicacions dels veïnats d’aquests barris de Palma.

En segon lloc, perquè conclourem el desmantellament de Son Banya. Resoldrem d’aquesta manera un problema històric i acabarem amb un exemple de xabolisme i el principal nucli d’exclusió de la nostra ciutat. En aquest sentit, enguany iniciarem la fase II del desmantellament. L’objectiu és acabar amb un focus històric de marginació, garantint sempre els drets de les persones reallotjades, especialment de la població infantil. Un cop finalitzat el desmantellament, hem de poder utilitzar l’espai públic per crear un equipament social per a la ciutadania, com una residència per a persones majors.

En tercer lloc, desenvoluparem la Llei d’infància i adolescència, que ens permetrà lluitar contra la pobresa infantil en col·laboració amb les entitats del Tercer Sector i ampliar les competències en referència als menors en risc. En aquest sentit, com a Ciutat Amiga de la Infància, continuarem amb el seguiment del Pla Municipal d’Infància i amb el Consell Municipal d’Infants, que és un exemple de participació infantil a la ciutat. Cal donar veu als ciutadans del futur.

En quart lloc, perquè crearem un servei d’atenció social les 24 hores, per a l’atenció d’urgències i situacions de crisi social greu sobrevinguda (gent gran o infants que pateixen desatenció, persones que han perdut l’allotjament i no disposen de recursos propis, persones sense recursos econòmics i que necessiten ajuda per adquirir medicació o alimentació…).

En cinquè lloc, perquè desenvoluparem el Pla d’Acció Comunitària, que consensuarem amb el Tercer Sector i que, entre altres coses, ens permetrà l’impuls dels concerts amb les entitats del Tercer Sector per aquest objecte.

I en sisè lloc, perquè crearem l’oficina pel repte demogràfic. Cal tenir una administració que faci previsions dels moviments socials i demogràfics de la ciutat. Cal fer un observatori de recollida de dades sociològiques per poder planificar les necessitats socials del futur.

El nostre objectiu de cara a 2030 és que Palma sigui una ciutat que tengui cura dels més desafavorits i vulnerables. Això vol dir, primer de tot, tenir un centre de dia per a infants a cada un dels districtes o sectors de serveis socials. En segon lloc, completar el desplegament i la zonificació adequats per als centres municipals de serveis socials. En tercer lloc, desplegar els concerts amb les entitats del Tercer Sector per a la gestió de serveis. En quart lloc, disposar d’una gran xarxa de Centres de dia per a la gent gran. I, en darrer lloc, augmentar les places de serveis d’acollida i ampliar els perfils de les persones que s’hi poden acollir.

Aconseguir eliminar la pobresa i la desigualtat és un dels principals reptes que tenim com a ciutat. El nostre compromís com a MÉS-Estimam Palma és continuar avançant en aquesta direcció. Perquè la cohesió social és una garantia dels drets de ciutadania i una via per construir una Palma més justa, més lliure i, per tant, més estimada.