T1 Aigües Públiques de Mallorca

El mes de març d’enguany diversos municipis de Mallorca vàrem impulsar la xarxa Aigües Públiques de Mallorca. Tothom és conscient de la necessitat i la importància de l’aigua com a recurs natural i imprescindible per la vida. Per aquesta raó, tenim un compromís de gestió pública, transparent, participativa i sostenible del cicle integral de l’aigua.

L’aigua no pot ser segrestada per interessos lucratius ni privats, hem de garantir el control democràtic i l’equitat en la seva gestió, per responsabilitat amb el medi ambient i amb els drets de les persones. Tots els béns i recursos de la natura formen part del patrimoni natural del planeta i són indispensables pel sosteniment de la vida, fet que ens obliga a preservar-los i protegir-los.

I nosaltres, vivint a una illa mediterrània, ho tenim ben clar. El canvi climàtic i les dinàmiques socials i econòmiques majoritàries han posat en evidència els límits d’aquest recurs líquid tan preuat, per tant hem de canviar els models de consum per fomentar la responsabilitat per part de l’administració pública, les empreses i la ciutadania. Reptes urgents a afrontar. I els volem afrontar conjuntament els ajuntaments que integram aquesta xarxa de cooperació.

Consegüentment, rebutgem la privatització de la gestió del cicle integral de l’aigua i recolzem els processos de re- municipalització que s’estan duent a terme arreu i també a Mallorca.

Els objectius generals de la xarxa són defensar i visibilitzar la gestió pública i de qualitat de l’aigua, esser un àmbit de reflexió i intercanvi sobre la garantia del subministrament a la ciutadania, l’aplicació de criteris de sostenibilitat i l’aplicació de la innovació tecnològica. Com per exemple, fer campanyes conjuntes o ser interlocutor únic davant altres organismes. El treball cooperatiu sempre és positiu per millorar els serveis municipals.

La xarxa, actualment, està formada per 14 Ajuntaments: Pollença, Palma, Inca, Artà, Consell, Manacor, Esporles, Banyalbufar, Manacor, Valldemossa, sa Pobla, Bunyola, Campanet i Búger.

Feim una crida a la resta d’Ajuntaments interessats a què s’hi sumin.