T.3                     Marratxí i la COVID19

Habitualment miram el que passa a altres països del món com una cosa exterior, com si miréssim una pel·lícula que no pogués afectar el nostre entorn, ni les nostres rutines i costums. Però en aquesta ocasió no ha estat així i, de forma sobtada, enmig de la confusió per la manca d’informació contrastada, va arribar el primer cas d’infecció de coronavirus de les Illes Balears. Un veïnat de Marratxí, britànic per més senyes, que havia viatjat als Alps francesos, va ser el primer contagiat a la nostra comunitat.

Darrere aquest primer cas al nostre entorn n’arribaren d’altres. Aquí, i a tot el territori de l’Estat espanyol, s’havien de prendre mesures dràstiques i el govern d’Espanya va declarar l’estat d’alarma des del passat 14 de març. A partir d’aquest moment els esdeveniments s’han desenvolupat a una velocitat de vertigen i s’han succeït les ordres ministerials, els anuncis a premsa, les rectificacions posteriors, la retirada de competències a les Comunitats Autònomes i, en conseqüència, els canvis constants i la confusió de les mesures a adoptar per part de les institucions més properes: els ajuntaments.

La primera gran mesura que ha afectat més a la ciutadania ha estat el confinament a casa per tal d’evitar els contagis i la restricció a la circulació de les persones si no era per una causa molt justificada i de primera necessitat. En aquest context, les xarxes socials han esdevingut el mitjà de comunicació més eficaç entre l’ajuntament i la ciutadania.

Des de l’Ajuntament de Marratxí hem estat molt actius i hem adoptat una sèrie d’iniciatives per tal de tenir a la població informada sobre les mesures sanitàries, així com dels canvis normatius i els serveis municipals que en cada moment hem oferit fins a la fase 0:

 • Creació d’un equip de crisi per poder gestionar el dia a dia.

 • Tancament al públic de les dependències municipals. Hem habilitat telèfons d’atenció al ciutadà, només s’han atès presencialment casos d’emergència amb cita prèvia.

 • Tancament instal·lacions esportives, parcs infantils, deixalleria, biblioteques, etc.

 • Desinfecció diària de carrers, places i llocs concorreguts (farmàcies, comerços de primera necessitat, etc.).

 • S’ha mantingut el servei de recollida de residus urbans i la recollida de reciclatge.

 • Es va suspendre el servei de recollida de trastos a domicili, però es va mantenir la recollida de trastos deixats a la via pública.

 • S’ha implantat el teletreball a la majoria de treballadors/es públics.

 • Posada en marxa del registre electrònic municipal.

 • A conseqüència dels nombrosos ERTOs -expedients de regulació temporal d’ocupació- pel tancament temporal d’empreses, s’ha produït una demanda d’ajuda als Serveis socials municipals.

 • Davant aquest increment de demanda d’ajuda hem habilitat partides pressupostàries destinades a pal·liar aquesta situació d’emergència social sobrevinguda.

  • S’han ampliat els serveis d’ajudes destinades a pagar lloguers, hipoteques i despeses de comunitat.

  • Ajudes per comprar d’aliments i necessitats bàsiques.

  • S’ha incrementat en més de 100 famílies el repartiment d’aliments a través de l’ONG Casal Solidari.

  • S’ha reforçat el Servei d’Ajuda a Domicili per tal d’assegurar la neteja personal, domiciliària, la compra d’aliments o l’acompanyament als centres de salut de persones majors dependents o amb greus dificultats de mobilitat.

  • S’ha habilitat un servei telefònic d’ajuda psicològica.

  • S’ha habilitat un servei d’assessorament i informació amb relació als adolescents per part dels policies tutors.

   • Repartiment de mascaretes als comerços.

   • Repartiment de mascaretes als infants menors de 14 anys i majors de 65 anys.

   • Campanya de promoció de compra al comerç de proximitat.

   • Bonificació del 100% de l’ocupació de taules i cadires.

   • Bonificació de la taxa de recollida de fems als comerços de menys de 300 m².

   • Bonificació de la taxa de tractament de residus dels comerços que han tancat o han facturat un 75% menys de la seva facturació.

   • S’estan estudiant diferents ajudes puntuals per pagar despeses del lloguer de locals comercials, corrent elèctric, etc. de negocis que s’han vist obligats a tancar o han reduït la facturació un 75%.

   • Actualment s’estan redactant els projectes per tal d’ampliar la xarxa de carrils destinats a vianants i ciclistes. Aquest projecte es durà a terme a 4 avingudes que connecten el passeig paral·lel a la carretera d’inca amb les urbanitzacions interiors del municipi.

   El que hem hagut de potenciar de forma molt notable ha estat la comunicació amb la ciutadania, ja sigui mitjançant infografies de les notícies i novetats que han anat sorgint, tant en període de confinament com durant la des-escalada. En aquest sentit, és important esmentar que els canvis decretats per part del govern espanyol han estat constants i han creat certa confusió de les mesures adoptades i el permès en cada moment o fase.

   En el cas de Marratxí, la potenciació de les xarxes socials i la creació de la plataforma multimèdia local MTXI.es, és la base per a transmetre tota la informació de servei i les notícies relacionades amb el nostre municipi, però també és el punt d’encontre per esdeveniments culturals i de lleure que compartim amb la ciutadania, com per exemple concursos, concerts, xerrades, conta contes, etc.

   A partir de l’entrada en la fase I de la des-escalada, hem començat a caminar cap a l’anomenada “nova normalitat” amb la incògnita de quins canvis i hàbits socials han vingut per a quedar-se, com ens relacionarem i com serà de profunda la crisi social i econòmica que ens ha provocat a les nostres vides la COVID19.

   Segurament un dels aspectes més positius d’aquesta aturada de les activitats contaminants provocada per la COVID19 ha estat la recuperació i reactivació del medi natural i de la biodiversitat. Aquest aspecte ha de ser una gran oportunitat per fer passes per tal de canviar el model econòmic i social que ha de fer de les Illes Balears un territori més sostenible socialment i ecològicament.

   No podem deixar passar aquesta oportunitat per fer possible el canvi de model, en tots els sentits, de què fa tants i tants anys que parlam.