T.2                     Inca, un lloc per viure               i per gaudir

Record el respecte que vaig sentir el 15 de juny del 2015, el dia zero de l’actual legislatura. Aviat topàrem amb la realitat: el desig, el compromís i les promeses de canviar les coses s’havien convertit en una responsabilitat, amb la llavors encara no plena consciència que, per a encetar canvis no és una tasca fàcil, que requereix un profund coneixement de l’entorn, dels recursos necessaris i de temps, tant per a poder posar en marxa una maquinària institucional rovellada, com per (re-)construir-ne una de bell nou.

Els inquers i les inqueres havien deixat molt clar que Inca demanava a crits un canvi, ja que durant les darreres dues dècades, amb governs de majoria absoluta del Partit Popular, la ciutat s’havia anat convertint en allò que anomenam com a ‘ciutat dormitori’ amb poca activitat i participació social i cultural, amb elevades taxes d’atur i poques expectatives de futur.

El principal objectiu comú dels partits que formem l’actual equip de govern, ha estat i segueix essent, encetar i consolidar els canvis que reclamaven els i les votants, des de la gestió de les diferents àrees municipals.

La gestió de MÉS per Inca quan encara falten 9 mesos per a les pròximes eleccions ha servit per:

 • Dotar l’àrea de Formació d’estructura i contingut, amb el resultat d’haver contribuït a baixar la taxa d’atur de la ciutat, amb més de 500 persones contractades i formades en tres anys a diferents programes subvencionats per fons europeus, SEPE, SOIB i Ajuntament i realitzant pràctiques en benefici del municipi, mentre es formaven. Hem estat els precursors i som referents a IB de la Formació DUAL, amb quatre programes realitzats i dos que inicien aviat. Parlam de teixit empresarial de calçat i fusta amb el centre de formació i inserció posterior a les diferents empreses on fan les practiques, durant un any de Formació.

 • Hem liderat canvis estructurals importants en la gestió de l’àrea d’Educació, com posar en marxa el pla pilot d’un nou sistema d’escolarització, treballar per aconseguir reformes, ampliacions i millores de tots els centres educatius de competència municipal (ampliacions d’aules al Berenguer i Ponent, reformes estructurals a tots els altres, demandes històriques d’escala d’incendis i barreres arquitectòniques, etc.). Hem aconseguit Conservatori, hem oferit anualment reforç escolar gratuït a 120 alumnes d’ESO de tots els centres prevenint fracàs escolar al municipi, hem creat l’ajut per adquisició de llibres i material escolar (duim 180.000 € subvencionats) des del primer moment hem treballat pel nou CEIP, aconseguint el compromís públic de la Conselleria, perquè sigui una realitat el 2021. Hem rellançat l’escoleta infantil Toniaina, hem creat i dinamitzat òrgans de participació ,hem creat el Consell dels Infants (únic municipi on participen el 100% dels centres, hem iniciat tràmits Unicef, Ciutat Amiga de la Infància (ens revisen dia 08 d’octubre), Consell Municipal d’Educació i Coordinadora d’AMIPAS.

 • L’Ajuntament d’Inca és avui en dia l’Ajuntament més transparent de les Illes, i publicam des de l’inici de la legislatura totes les factures i despeses, procediments, perfils, sous dels càrrecs…

 • Hem tornat l’activitat cultural a Inca fins al punt que ens hem convertit en un referent cultural a la comarca, amb cultura al carrer, exposicions de forma constant a tots els centres d’exposició. Hem institucionalitzat l’acte del Memorial de l’oblit, el Teatre al carrer, l’IncaJazz… Hem promogut visites guiades, presentacions de llibres… Podem dir que avui en dia no fa falta sortir d’Inca per gaudir d’una gran oferta cultural, a diferència de fa només uns anys.

Altres cAnvis que des de MÉS per Inca hem impulsat en el conjunt de l’acció de govern han estat:

 • La millora de la mobilitat, amb l’obertura de carrers nous i la implantació de carrils-bici.

 • El concurs per reformar la Plaça MalloRca, un dels forats negres que va deixar el PP.

 • Mesures d’Igualtat com el pla d’igualtat intern, iniciatives escolars i formació continuada al Centre de Formació, LGTBi

 • La implantació d’un nou sistema de residus amb recollida selectiva.

 • La Fira de la Ciència.

 • Millores al Parc del Serral (amb vigilància es fa gràcies a personal de Formació i la caseta de fusta pels que tenen hort, l’ha fet el taller de fusteria).

 • La millora dels serveis públics existents des de les accions de formació ocupacional, com ara la creació d’un cos de vigilància d'”agents cíviques”, l’apertura d’una Oficina de Turisme o del Casal d’entitats.

A les darreres eleccions municipals del 2015, els i les votants d’Inca van decidir per un govern municipal compartit, apostant per posar a prova la capacitat de gestió de les quatre formacions polítiques que hem governat durant els tres anys que duim de legislatura. Els pactes no són fàcils, però entre totes podem dir que Inca és avui un lloc no sols per dormir, sinó per viure i gaudir.