Seguim endavant!

El lema de la campanya electoral del 2015 del PSM MÉS per Menorca a l’Ajuntament de Ciutadella era “Capgirem l’Ajuntament”. Un lema amb el qual es volia transmetre la necessitat de canvi que necessitava Ciutadella, tant en la forma de ser governada com per l’estat en què es trobava l’Ajuntament. Els governs del Partit Popular havien deixat una institució carregada de deutes per culpa de sentències judicials (ara com ara són uns 13.000.000€) i un Ajuntament completament desorganitzat i molt allunyat de la ciutadania.

Des del PSM MÉS per Menorca sempre hem confiat en les persones i hem cregut que la participació ciutadana en la vida d’una ciutat és vital, per això recuperar tots aquells òrgans i instruments de participació que en els últims anys s’havien perdut és molt important. Igualment consideram que la transparència i l’accés a la informació han de ser vitals per tal de poder tornar la credibilitat a la política, credibilitat que s’ha perdut per culpa dels nombrosos casos de corrupció que afecten determinats partits polítics. Malauradament Ciutadella també ha aparegut al mapa de la corrupció degut a la gestió del Partit Popular.

Dia 24 de maig de 2015 la ciutadania ciutadellenca va demanar un canvi en la forma en què s’havia gestionat el municipi i el PSM MÉS per Menorca va guanyar les eleccions. El resultat de les eleccions va permetre que Gent per Ciutadella, PSOE i PSM MÉS per Menorca poguéssim establir un pacte de govern per Ciutadella, un pacte d’esquerres que volia recuperar tot allò que en els darrers anys la ciutadania i Ciutadella havia perdut.

Des de l’equip de govern tripartit sempre hem realitzat totes aquelles accions que considerem que han de millorar la qualitat de vida de la ciutadania ciutadellenca. Sabem que no és una tasca fàcil i que comporta molts maldecaps, però sempre hem intentat posar tots aquells recursos personals i econòmics per millorar el bé comú de tota la ciutadania. Sense la implicació personal dels 13 regidors i regidores que formem part de l’equip de govern el canvi que està experimentant l’Ajuntament no seria possible.

Els regidors i les regidores són els principals implicats en la tasca de gestió municipal, sempre considerant que el principal valor que té l’Ajuntament de Ciutadella són les persones que hi fan feina. Sense ells el canvi en el model de gestió no és possible. Si el personal de l’Ajuntament no està implicat en el projecte, és difícil poder canviar la forma de gestionar. Aquest ha estat i és un dels principals objectius amb els quals hem treballat, treballem i seguirem treballant. Hem de valorar les persones que ens ajuden a millorar el dia a dia del nostre municipi i hem de fer que participin tal com toca d’aquest canvi.

Un dels grans problemes que tenia l’Ajuntament i amb el que hem treballat i seguim treballant és la coordinació de les diferents àrees. La descoordinació feia que molts projectes i moltes feines no fossin prou efectives i eficaces. La creació de quatre grans àrees de gestió (que vam crear quan vam entrar a governar l’any 2015) permet poder coordinar els departaments i els serveis per millorar. Deixar enrere la gestió dividida i individualitzada ha estat important per començar a capgirar la forma de gestionar l’Ajuntament. Consideram molt important la planificació de les accions i de les tasques, i per això apostam per fer feina amb equip. Per l’equip de govern aquesta és una eina bàsica a l’hora de seguir millorant i de fer feina.

La millora de la gestió de l’Ajuntament també ha passat i exigeix fer feina de forma coordinada, transversal i conjunta amb la participació de la ciutadania, sigui de forma individual o a través de les associacions o agrupacions. L’administració no estarà al servei de la ciutadania fins que aquesta no l’entengui i la consideri com a pròpia. L’apropament de l’Ajuntament a la ciutadania depèn de fer participar a tothom de les decisions i accions que es poden dur a terme de forma conjunta. Una bona prova d’aquesta participació són les reunions que l’Ajuntament realitza amb les diverses associacions de veïns. Hem d’entendre entre tots que els barris formen part de la mateixa ciutat i que la millora d’un barri és una millora per a tota la ciutat. La feina coordinada entre associacions i Ajuntament permet arribar a molta més gent i implicar a tothom en la millora de la ciutat. L’incivisme no es combat només des de l’administració, també s’hi fa front des de la ciutadania.

Un altre aspecte que també ha millorat molt en l’últim ha estat la transparència i la informació que es facilita al ciutadà. La modernització de la pàgina web de l’Ajuntament i la potenciació de les xarxes socials han permès poder arribar a molta més gent. La implantació de l’administració electrònica, que estava aturada per l’anterior equip de govern, s’està duent a terme a un bon ritme, obtenint així un millor contacte entre la ciutadania i l’Ajuntament.

Un dels grans problemes que tenim a l’hora de gestionar l’Ajuntament de Ciutadella és poder retornar els serveis i les inversions necessàries per poder millorar la nostra ciutat i la vida dels nostres conciutadans. L’anomenada Llei Montoro (en realitat són dues, la Llei 27/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’administració local) no permet a les entitats locals gastar l’estalvi obtingut ni augmentar personal, per tant no podem millorar els serveis ni fer totes aquelles inversions que voldríem encara que l’Ajuntament disposi de capital. A la liquidació del pressupost 2016, l’Ajuntament presentava un superàvit en termes de capacitat de finançament i de caràcter consolidat d’uns 6.000.000 €, que representa en fons líquids més de 4.000.000 €, per tant, està clar que tenim diners a caixa però no els poden invertir en la millora de la ciutat i del seu benestar per culpa de la imposada Llei Montoro.

Des de l’equip de govern seguirem reclamant al Govern de l’Estat la modificació de l’anomenada Llei Montoro per tal de poder destinar l’estalvi a la prestació de serveis que millorin la qualitat de vida de la ciutadania, ja que com Ajuntament hem de vetllar per poder assegurar el benestar de les persones i hem d’incentivar i millorar l’economia local per tal de poder generar inversió i ocupació. Seguirem fent feina en aquest sentit, ja que entenem que la manera de fer feina que tenim és una nova forma d’entendre la política i la gestió municipal.

Hem de treballar de forma conjunta, coordinada i transversal en accions concretes que permetin millorar la globalitat del nostre municipi, no només des de l’Administració sinó amb la col·laboració de la ciutadania. La transparència, la proximitat i el diàleg amb la ciutadania i amb la resta d’administracions ha de permetre millorar Ciutadella.

Des del PSM MÉS per Menorca seguirem fent feina per acabar de capgirar l’Ajuntament i millorar Ciutadella