4.1 Per una sortida sostenible,justa i progressista a la crisi de la covid19

Propostes del Col·lectiu Alternatives

El passat mes de juny es va presentar per part del Col·lectiu Alternatives el document «Per una sortida sostenible, justa i progressista a la crisi de la COVID-9». El Col·lectiu Alternatives és un grup de debat i reflexió (think-tank) conformat per persones de l’àmbit progressista, amb trajectòries diverses en l’àmbit polític, sindical i acadèmic, que actuen de forma independent i comparteixen el denominador comú de voler transitar cap a un nou model de desenvolupament. A diferència d’altres think-tanks sobre economia i desenvolupament, no depenem de cap lobby econòmic.

Des de fa molts anys es parla de canviar el model econòmic de les Illes, justament per una mono-dependència del turisme que amb la crisi de la COVID19 ha caigut com una espasa de Dàmocles sobre l’economia però sobretot la societat de les Illes Balears, que ja eren prou vulnerables com a fruit del model vigent, que fa anys que no reparteix la riquesa, concretament des de l’any 1985, com recordam al document. Amb aquesta crisi ja no val parlar de canvi de model i no fer res al respecte, seria una tremenda irresponsabilitat.

El document presentat es basa en tres premisses: en primer lloc, que les receptes neoliberals no serveixen per encarar aquesta crisi, i que per tant l’única sortida possible és en clau progressista. Segona, que la sostenibilitat no sols no pot ser un concepte buit i retòric, sinó que pot ser la clau de la sortida de la crisi. Tercera, que es fa necessari parlar d’una Agenda Balear que faci viables a partir del finançament tant de l’Estat com de la UE un pla de transició, atès que l’actual model de finançament autonòmic juntament amb la davallada d’ingressos a la CAIB per la crisi fan que les Illes no siguin autònomes a l’hora de poder duu a terme aquesta agenda de canvi real.

Una altra qüestió important en el document de propostes presentat és la importància de l’aposta per la diversificació econòmica, que passa per un decreixement clar de places turístiques. Un decreixement que no és cap idea utòpica, sinó que s’ha de basar en experiències prèvies, com els canvis d’usos, i la transformació de places obsoletes amb una reducció global i efectiva del nombre de places. El paper de les administracions ha de ser actiu en aquest aspecte, contemplant fins i tot l’adquisició d’edificis i places, sense deixar-ho tot en mans dels actors privats, que no estan interessats en el canvi de model necessari.

Finalment, i en línia amb anteriors documents presentats pel Col·lectiu, consideram que la planificació a mitjà i llarg termini és fonamental, perquè un dels riscos d’aquesta crisi és que les actuacions a curt termini, justificades per la urgència del delicat moment econòmic i social que es viu, a més de basar-se en les receptes neoliberals de sempre, no tenguin en compte el mig i llarg termini, i un horitzó 2030 que ja ha estat traçat, per exemple, pel mateix Consell Econòmic i Social. Només en aquesta perspectiva, que és la d’un canvi de mode com a marc en el qual s’han d’inserir les diferents accions del Govern i la resta d’administracions, sortirem d’aquesta crisi sense que torni a ser a costa del benestar de la majoria de treballadors i treballadores.

En aquest sentit, dels tres eixos estratègics contemplats a la memòria del CES (transformació de l’activitat turística en clau de competitivitat i sostenibilitat; atracció de talent i noves activitats econòmiques sostenibles; i fer de les Illes Balears un model de cohesió social), tot i que cal una reconversió del model turístic, aquest no serà el que generi noves ocupacions, sinó que justament són els sectors de l’economia del coneixement i l’economia verda i el de la cohesió social que poden generar el 66 i el 33% de nous llocs de treball, respectivament.

Finalment, des del Col·lectiu Alternatives feim una crida a altres col·lectius i iniciatives amb qui compartim d’entrada l’objectiu de canviar el model a enfortir aquesta aposta, a acumular forces i contribuir a concretar-lo i fer-lo possible.

En els pròxims dies i setmanes des del Col·lectiu Alternatives faran arribar aquestes propostes a les diferents institucions, grups polítics i organitzacions socials. Podeu accedir al document complet a la web del Col·lectiu: www.collectiualternatives.cat