Principals mesures del Govern del Canvi

Miquel Rosselló

Del Consell de Fundacions Darder – Mascaró

Un element que defineix aquesta legislatura és la recuperació del diàleg amb la societat civil i la participació. Entre altres exemples:

  • La recuperació del Consell Econòmic Social, del Consell de la Joventut i dels Consells Escolars. I la creació del Consell de la Cultura així com el Consell LGTBI.

  • La posada en marxa de pactes: Contra les violències masclistes, per l’educació o per la competitivitat, ocupació de qualitat i el progrés social.

Dins l’EIX d’IGUALTAT SOCIAL, podem destacar:

En primer lloc caldria destacar que més del 70% dels pressuposts es destina a polítiques socials.

 • En Salut a part de la dotació de noves infraestructures sanitàries, la reducció de llistes d’espera, millores als centres de salut i hospitals, acostament dels serveis sanitaris, gratuïtat de la targeta sanitària.

 • En Serveis Socials l’augment de valoracions de persones dependents, la consolidació del sector de la dependència, dotació de noves infraestructures, acollida als refugiats que deriva el Govern Central, aprovació de la llei de Renda Social Garantida i la implementació d’aquesta.

 • En Educació increment i millora dels centres educatius, augment de les beques menjador.

 • Aprovació i implementació de la llei d’Igualtat de dones i homes.

 • Aprovació i implementació de la llei contra la Discriminació del col·lectiu LGTBI.

 • En recuperació de la memòria democràtica, l’aprovació de la llei de fosses, l’obertura de la fossa de Porreres i pendent la de Montuïri i en tramitació la llei de Memòria Democràtica.

 • I l’aprovació de la llei de l’Habitatge.

Dins l’EIX de SOSTENIBILITAT ambiental i econòmica, s’ha començat a caminar en la implementació d’una transició cap a un altre model econòmic.

Aprovació de l’Impost del Turisme Sostenible i execució dels primers projectes

 • Aplicació d’un model turístic sostenible: llei de sostre de places i lloguer turístic; llei general de turisme (en tramitació); Estratègia del Turisme Sostenible i Pla d’Equilibri Turístic.

 • Augment de la inversió en innovació i recerca: dupliquem les beques i contractes a investigadors i les ajudes a empreses.

 • Aprovació de la llei d’indústria i desenvolupament del Pla.

 • Aprovació de la llei del comerç i polítiques de suport al petit i mitjos comerços.

 • Plans de lluita contra la precarietat laboral, incrementant la inspecció de treball i intervenint per aconseguir millores salarials com en el cas del sector del comerç.

 • Aprovació del pla de transició energètica per potenciar les energies renovables.

 • Millora del transport públic per carretera i inici de les obres de la darrera fase d’electrificació del tren.

 • Noves mesures de protecció del territori: Parc natural es Trenc, decret Posidònia, ampliació Parc Nacional de Cabrera, nova LECO (Albufera / Tagomago / Inici Llevant).

 • Aprovació de la llei de mesures urgents en mataries urbanístiques, de la llei d’avaluació ambiental, de la llei de residus, modificacions de la llei agrària i en tramitació la llei d’urbanisme i la de canvi climàtic.

I en l’EIX d’AUTOGOVERN podem destacar:

 • Derogació del TIL i de la llei de símbols i recuperació del català després del tsunami Bauzá.

 • Increment del personal docent, sanitari i de medi ambient (Ibanat)

 • Reivindicació de la cogestió aeroportuària i reclamació de la tarifa plana.

 • Creació de l’Oficina de Lluita contra la Corrupció.

 • Reingrés a l’Institut Ramon Llull.

 • Restabliment de relacions estables i cordials amb la Generalitat catalana i valenciana.

 • Reivindicació d’un finançament just i del cobrament definitiu de les inversions estatutaries

 • Elaboració d’una proposta de nou Règim Especial de les Illes Balears, consensuat amb la societat civil.