Perquè som el Govern de la gent?

Els resultats de les eleccions municipals del 2015 varen generar una gran il·lusió. Després de 4 anys de Ciudad Rodriguez, arribava el canvi. Les forces d’esquerres sumaven suficient per governar per primera vegada en solitari i Antoni Noguera ha estat el primer batle republicà després d’Emili Darder. Precisament són les polítiques basades en els valors que defensava Emili Darder les que han fet de la nostra ciutat una Palma MÉS habitable, MÉS creativa, MÉS inclusiva i MÉS democràtica.

Així, durant aquests anys, estam transformant Palma a partir de cinc grans eixos de treball:

1. Feim de Palma una Ciutat Verda

Entenem que la lluita contra el canvi climàtic és un dels principals reptes d’aquest segle. Per això hem impulsat el que serà el primer Bosc Urbà de la ciutat, a l’antic Canòdrom. A més d’això, hem preservat 48.000 metres quadrats del Bosc de Can Tàpera que estaven amenaçats. També ha estat durant aquests anys que ens hem assegurat que es preservin ses Fontanelles, la darrera zona humida de Palma, i que al Molinar hi hagi un port petit.

Palma recicla més que mai. Hem renovat tots els contenidors de la ciutat (alguns feia més de 10 anys que estaven en servei!). També hem impulsat un nou mètode de recollida selectiva en el Centre, amb la introducció a més de la matèria orgànica. Amb aquest nou sistema, al centre es recicla més d’un 70% quan abans era un 18%. A la resta de la ciutat vàrem començar amb un 14% i ja hem superat el 26% de reciclatge. Rècords històrics per a la nostra ciutat!

2. Treballam per una economia diversificada i creativa

Aquesta legislatura ha estat la de l’Ocupació a la nostra ciutat. Durant els 3 anys de Govern de la Gent, hem reduït en un 50% l’atur de llarga durada. El 2014 a Palma hi havia una mitjana de 13.326 persones en atur. Durant els 11 mesos que duim del 2018 ha davallat a 6.859 persones.

Apostam per una economia que vagi més enllà del turisme i que sigui diversa. Per això el barri de Nou Llevant és clau, feim una aposta perquè sigui un districte creatiu, un espai que conviurà amb la Fàbrica de Can Ribas, que serà un centre de Circ.

3. Apostam per la Mobilitat Sostenible

La mobilitat sostenible és el principal paràmetre d’una ciutat moderna i europea. Amb 84 km de carrils bici, l’ús de la bicicleta ha crescut un 45% els darrers 7 anys. El 2019 arribaran 100 nous busos, més nets, més silenciosos i més moderns que milloraran la freqüència i les rutes. També hem creat 4 noves línies de bus nit, i hem implantat la gratuïtat fins als 16 anys.

4. Defensam la Cultura com a Eina de Transformació Social

Palma és una ciutat Creativa, això és una realitat. Des de l’Ajuntament hem donat suport i visibilitat a la cultura i tenim diversos projectes en marxa. L’antiga Presó de Palma esdevindrà un centre de creació contemporània; rehabilitam les Torres del Temple i les incorporam a la xarxa de museus; i Can Ribas serà el futur centre de formació, creació i recerca de les arts del circ.

5. Però sobretot, estam lluitant per aconseguir una CIUTAT feminista i justa

Una ciutat feminista i justa ha de garantir la igualtat d’oportunitats, i per aconseguir això hem de treballar en diverses línies. En primer lloc, garantim el dret a l’habitatge. Hem prohibit el lloguer turístic a habitatges plurifamiliars a tot Palma per evitar així tant els problemes de convivència que suposa per als veïnats com per posar fi a l’especulació.

A més, l’Oficina Antidesnonaments ha atès a més de 1.400 famílies, un 70% de les quals tenia una data de llançament del seu habitatge.

Igualment hem posat les bases perquè Palma sigui una ciutat feminista: el Pla d’Igualtat de Gènere agrupa 248 mesures que impliquen totes les àrees municipals per construir una ciutat més igualitària i més justa.

Per tot això, som el govern de la gent i hem de continuar amb una transformació que ja està en marxa.