Miquela Sacarès Vivat Ars Lulliana. Ramon Llull i la seva iconografia

Fruit d’una tesi doctoral llegida amb èxit a la Universitat Autònoma de Barcelona el 2014, la historiadora de l’art Miquela Sacarès Taberner presenta una obra monumental, rigorosa i bellament editada amb profusió d’il·lustracions: Vivat Ars Lulliana. Ramon Llull i la seva iconografia, amb pròleg del director de la tesi, Marià Carbonell, i epíleg de la historiadora de literatura medieval Lola Badia.

Miquela Sacarès, amb aquest volum, ens forneix un detallat repàs i una profunda interpretació de com al llarg dels segles pintors, escultors, copistes, impressors i gravadors han anat configurant la iconografia o imatge gràfica de Ramon Llull. La relació de representacions lul·lianes abraça des de retrats en edicions d’obres seves fins a estampes, gravats, pintures i retaules que il·lustren al·legories o passatges de la seva vida i que el fan aparèixer com a savi, escriptor, filòsof, convers, il·luminat, predicador, viatger, mestre, beat, màrtir i, fins i tot, sant, sense haver estat mai canonitzat per l’Església.

Uns passatges especials del llibre s’ocupen d’analitzar els “grans programes iconogràfics” dedicats a la memòria i la veneració de Llull. És el cas, entre d’altres, del sepulcre del beat, amb l’escultura jacent tallada per Francesc Sagrera,erigit a l’església de Sant Francesc de Palma,o l’anomenada Capella Nova del Beat Ramon Llull, situada en el mateix temple franciscà de Ciutat.

Qui vulgui conèixer no tan sols la figura i el pensament de Ramon Llull, sinó les traces que el savi mallorquí ha deixat en els monuments, les esglésies i els racons de la ciutat i l’illa sencera, té una eina magnífica per aprofundir-hi amb aquest tractat sobre la iconografia del Doctor Il·luminat que ha escrit Miquela Sacarès i que s’ha presentat a les acaballes d’un Any Llull fructífer en molts d’aspectes.

Miquela Sacarès. Vivat Arts Lulliana. Ramon Llull i la seva iconografia.

Palma:J. J. deOlañeta, Editor. 2016.