Més de tres anys democratitzant i desprecaritzant Nafarroa

Navarra ha canviat; és evident i inqüestionable. Una nova correlació de forces en les institucions ha permès conformar majories progressistes que han fet polítiques diferents a les de les últimes dècades, de manera que l’eix ha girat clarament a l’esquerra. I això ha estat així perquè el canvi va arribar en 2015 a les institucions des del carrer, des d’una societat que feia molt temps que qüestionava el règim *navarrista-espanyolista, la versió local del règim del 78. Aquesta pressió social ha establert un horitzó d’expectatives en el qual han hagut de situar-se les forces del canvi. El canvi opera pràcticament perquè no ha perdut a cap moment aquest impuls.

Floren Aoiz.

En aquests anys s’ha avançat en la supressió de pràctiques d’exclusió, privatització, ocultisme, opacitat i apropiació del públic en benefici d’uns pocs. S’han donat passes significatives en el desmantellament de les fórmules d’exclusió. Cal cridar l’atenció també sobre els canvis en política fiscal, l’aposta pel públic, el combat contra el masclisme i la desigualtat en totes les seves formes, l’aposta per ampliar els mecanismes de participació democràtica i garantir drets per a totes les persones. Tot això ha estat percebut per gran part de la ciutadania, que és conscient que no és possible canviar-ho tot en tan poc temps i per això aprecia el valor d’aquests avanços. Uns canvis que tendeixen a col·locar la vida al centre, enfront de les polítiques basades en agendes de neoliberalització, des-democratització precarització que fa tant temps que sofrim.

Però el canvi ha xocat també amb certs topalls. Alguns tenen a veure amb les febleses i complexos d’algunes de les forces del canvi. Uns altres amb les relacions desiguals de poder entre Navarra i el Regne d’Espanya, que ha recorregut nombroses lleis navarreses de caràcter social, com la d’atenció universal en la Sanitat Foral (Osasunbidea). Aquí estan els reptes del canvi per als anys vinents: més i millor, tocant estructures, vencent complexos i per això posant sobre la taula la modificació del model de relacions amb el Regne d’Espanya perquè Navarra sigui tractada d’igual a igual.