Menorca 25 Primer congrés de MÉS per Menorca

MÉS per Menorca va néixer com un projecte polític plural per a representar l’espai polític d’esquerres, sobiranista i ecologista de Menorca, integrat i impulsat per persones independents i diversos partits polítics (PSM-MÉS per Menorca, Iniciativa-Verds, Equo i Esquerra Republicana). I així es definia MÉS per Menorca en la declaració ideològica fundacional: “Menorca no és un projecte de país, sinó un país que necessita un projecte de futur. MÉS per Menorca és això: l’articulació d’un projecte menorquinista per donar resposta a les persones, al paisatge i al país. Volem fer del menorquinisme polític una eina transversal per a la defensa dels interessos del poble menorquí.”

Després de tres intensos anys des de la seva constitució, MÉS per Menorca necessita ara agafar forces. Han estat tres anys de màxima implicació a les institucions i al carrer. La responsabilitat i la confiança dipositada pels ciutadans en MÉS per Menorca ens exigeix un temps de reflexió i de retrobament. El Congrés és aquest espai –i aquest temps- per a reorganitzar-se, repensar-se i projectar-se en el futur, i esdevenir un moviment social i polític majoritari i transformador.

No podem deixar que els fets ens encadenin, ens minoritzin i ens ofeguin. Hem de ser capaços de dibuixar la Menorca que volem. I fixar la mirada en l’any 2025 ens permetrà redirigir les polítiques cap aquells objectius que són realment importants.

Necessitam consensuar quin model energètic pensam que ha d’assolir Menorca l’any 2025, quin model d’ensenyament necessitam, quins han de ser els fonaments de l’economia menorquina, com ho feim perquè els joves no hagin d’emigrar, quin marc de relacions polítiques volem, com fem possible créixer en la nostra sobirania. I per consensuar tot açò necessitam de la gent.

Per fer tot açò necessitam dues coses, coneixement i diàleg. El primer Congrés de MÉS per Menorca s’ha estructurat sobre aquests dos elements metodològics: temàtiques sectorials preparades per persones que coneixen el tema i que inicien un procés de debat per tal d’extreure les línies mestres de la Menorca que volem l’any 2025.

El Congrés es celebrarà el mes de maig i tindrà per objecte abordar tres qüestions bàsiques. Primer fixar l’ideari de MÉS per Menorca. Segon, establir un model organitzatiu que propiciï la participació en uns moments històrics en els quals la gent demanda més transparència i més coherència als partits. I tercer, definir, de forma oberta, quina Menorca volem en l’horitzó de l’any 2025, i com ho hem de fer per arribar-hi.