Marratxí

Al llarg d’aquests mesos de maig i juny, a Marratxí hem posat en marxa un programa anomenat “Marratxí Obert, l’Ajuntament Escolta”, que cerca explicar la gestió municipal i recollir tots els dubtes i suggeriments que ens vulguin fer arribar els veïnats dels diferents nuclis del nostre municipi. Crec que aquesta experiència resumeix el tarannà d’un equip de govern que vol obrir l’Ajuntament a la ciutadania i fomentar la participació ciutadana i la rendició de comptes. Aquest programa ens mostra també una de les dificultats que té la gestió de Marratxí: la diversitat i dispersió dels seus nuclis. Som un Ajuntament que dóna servei a més de 40.000 persones que viuen a 25 nuclis de població dispersos entre si, sense que cap d’ells superi els 4.000 habitants. I entre aquests nuclis hi ha els històrics (Pòrtol, sa Cabaneta, es Pla de na Tesa i es Pont d’Inca), les urbanitzacions més antigues, com es Figueral, Cas Capità, els Garrovers o sa Cabana o les de creació més recent, com els Caülls, Son Macià-Nova Cabana, Ses Cases Noves, es Pont d’Inca Nou. Aquesta dispersió genera reptes a l’hora de gestionar, com el fet d’haver de multiplicar serveis com camps de futbol o piscines municipals, amb un Ajuntament encara concebut en termes de personal per a un municipi de 15.000 habitants, i que la Llei Montoro ens impedeix de millorar.

Tot i això, des de l’equip de govern estem duent a terme polítiques per millorar el benestar dels marratxiners i marratxineres. Podem dividir la gestió en quatre eixos temàtics: l’eix social, l’eix sostenible, l’eix dinàmic i l’eix d’obertura de les institucions.

En entrar al govern, una de les principals prioritats que ens posarem va ser millorar els serveis socials de l’Ajuntament. És per això que, entre altres polítiques, hem creat 5 punts d’atenció de serveis socials per acostar l’atenció a la ciutadania dels diferents nuclis. A més a més, per a la gent gran dependent construïm un Centre de Dia públic que obrirà les portes a finals d’enguany, i finançat per la Conselleria de Serveis Socials i l’IMAS, l’any 2019 inaugurarem la primera Residència pública de Marratxí que donarà servei a cent persones.

Un altre punt de l’acció de govern és fer de Marratxí un municipi més sostenible. Hem aturat el creixement urbanístic insostenible, protegint zones com Son Llebre o els Caülls II Fase, i fem un urbanisme pensat per a les persones. Això inclou la creació de zones verdes i de carrils de vianants i bicicletes, que ens ajuden a connectar el municipi i fomenten una mobilitat més sostenible. Hem apostat també pel transport públic, aconseguint reformes a les línies TIB i connectant molts nuclis de Marratxí directament amb el centre de Palma, i esperem poder donar notícies aviat sobre l’EMT. Com a municipi de l’Àrea Metropolitana, hem millorat unes relacions amb Ciutat que fins fa poc eren pràcticament inexistents.

La dinamització cultural és un altre dels eixos d’aquest govern. Una cultura que ha de ser pensada per a tots els públics, i és per això que hem augmentat les activitats realitzades a Marratxí, des de concerts de música clàssica a festivals de pop independent, passant per actuacions de circ.  Cultura a la Fresca seria l’exemple paradigmàtic d’aquest canvi. Anteriorment se celebrava a s’Escorxador, un espai tancat, i des de l’any passat els actes es duen a terme en places públiques dels diferents nuclis de Marratxí.

Finalment, l’altre gran eix de les polítiques és l’obertura i transparència de l’Ajuntament. Hem acabat amb l’endollisme que es practicava a Marratxí, hem creat el Portal de Transparència i hem obert i millorat la relació amb els ciutadans a través de xarxes socials com Facebook,Twitter, Instagram oTelegram. I a més a més ens hem adherit a l’aplicació Línia Verda, que permet als ciutadans notificar incidències a l’Ajuntament a través del mòbil. I, retornant al que comentava al principi, hem dut a terme el programa “Marratxí Obert, l’Ajuntament Escolta”, amb reunions als diferents nuclis de població, que l’hem combinat amb la creació del Consell d’Infants de Marratxí, una iniciativa perquè els més menuts coneguin i puguin participar de la política municipal.

Totes aquestes polítiques les duem a terme a la vegada que reduïm el deute de l’Ajuntament, que actualment se situa en 9,9 milions.

Sabem que tenim una gran tasca al davant, i esperam consolidar al llarg d’aquests dos pròxims anys les polítiques de canvi que hem dut a terme fins ara.