L’altra mirada arriba al número cent el pròxim mes de desembre

Miquel Rosselló

Fundacions Darder Mascaró

Han passat nou anys d’ençà que un grup de companyes i companys de l’Ateneu Pere Mascaró decidiren passar en marxa una revista online de periodicitat mensual que fos una mirada diferent de la realitat social i política i una altra veu crítica davant el que passava al món i al nostre petit País.

El desembre del 2011 naixia L’altra mirada que ara arriba al número 100. Onze mesos a l’any, sense faltar a cap cita, durant tots aquests anys l’Altra mirada ha arribat als seus lectors i lectores. L’aventura la va iniciar un primer Consell de Redacció format per Alexandre Charles, Gabriel Pérez, Miquel Rosselló, Maria Salleras, Lila Thomàs, Neus Truyol i Pep Valero. Un poc més d’un any després la Fundació Ateneu Pere Mascaró i la Fundació Emili Darder decidiren iniciar la seva col·laboració i la primera passa fou convertir L’altra mirada en la revista de les dues fundacions i a partir del número 16 així fou. S’incorporaren al Consell de Redacció Nanda Ramon, Pere Sampol i Llorenç Carrió.

Durant aquests nou anys la revista ha aportat una altra mirada als esdeveniments que han passat i ha ofert la seva veu a desenes d’entitats socials, però passar comptes d’aquests 100 números no és l’objectiu d’aquest article, que ho farem àmpliament en el número corresponent. No puc desaprofitar l’avinentesa per agrair infinitament als centenars de persones que totalment desinteressadament han omplert les pàgines de la revista.

A partir que el projecte de col·laboració de les dues Fundacions es va consolidant i pràcticament s’unifica a través de Fundacions Darder Mascaró passa a ser un objectiu fonamental de l’entitat ampliar i millorar el seu espai de comunicació.

ES decideix que a partir del seu vaixell insígnia, Laltra mirada, s’ha de cercar un instrument que tingui periodicitat diària i que doni cabuda a productes audiovisuals. I és a principis del 2019 apareix illaglobal.com sota la direcció de David Abril i la col·laboració de Maria Fuster pels audiovisuals.

Illaglobal.com ha ampliat els lectors que té Laltra mirada, per la qualitat dels seus articles, per la pluralitat dels nous col·laboradors i modernitzant la imatge, arriba a lectors més joves. La incorporació de vídeos i un canal youtube ha contribuït a consolidar el projecte.

En conseqüència el Consell de Fundacions, després de constatar que hem avançat molt amb la nostra comunicació, i de fer una enquesta entre els lectors, ha decidit obrir un debat per tal de fer un bot qualitatiu en la millora del paquet comunicatiu sobre la base de les següents idees:

  • Convertir L’altra mirada amb una revista teòrica i temàtica de periodicitat trimestral i estudiar la possibilitat de fer també una edició en paper.

  • Començar a caminar en la direcció de convertir illaglobal.com amb un diari digital, obrint una etapa de transició que concentraria tots els articles que ara apareixen tant a illaglobal.com, com a Laltra mirada.cat, agrupats en seccions i que garanteixin una major periodicitat.

  • Donar més força als productes audiovisuals.

  • Mantindríem la www.laltramirada.cat i el portal www.illaglobal.com.

  • Tot això requerirà més mitjans que haurem de trobar i així mateix aconseguir que els lectors actuals de L’altra mirada mensual es concentrin a illaglobal que serà l’òrgan d’informació social, política, cultural… més diària i cercar lectors interessats en les temàtiques de la nova L’altra mirada trimestral.

Aquest projecte el posaríem en marxa dins el 2021, quan el tinguem ben elaborat i en condicions que surti eficientment.

Els agrairíem que si són lectors tant de L’altra mirada com d’ illaglobal i volen donar la seva opinió sobre el que estem plantejant ens la facin arribar a través del correu electrònic a fundacionsdardermascaro@gmail.com, estarem molt agraïts.

A la fi nosaltres no volem un instrument de comunicació exclusivament per exposar les nostres idees i propostes, sinó que volem una plataforma comunicativa útil per les organitzacions socials, culturals, sindicals, en definitiva per a la societat civil en general i per les posicions polítiques de les esquerres plurals del País.