La xarxa «Enterprise Europe Network», un aposta per a la innovació tecnològica i el coneixement a les Illes Balears

Que a les nostres Illes manca inversió en recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (RDi) és prou sabut i conegut, i que una de les principals raons d’aquest fet és la menor aportació empresarial respecte a la mitja europea també.

És cert, que l’estructura econòmica de les Illes, basada en serveis, amb poc pes industrial, a excepció de Menorca i un percentatge de pimes superior a la resta d’Europa no és un entorn favorable per a la innovació tecnològica o en coneixement.

Des de les institucions i les agrupacions empresarials, es treballa i participa des de fa anys en iniciatives que ajudin a capgirar aquesta situació i preparin a les empreses de Balears per aconseguir avantatges competitius, via processos d’innovació, que els ajudin a millorar el seu rendiment al mercat global a què s’enfronten.

Una d’aquestes iniciatives, dirigida a empreses amb vocació internacional, és la «Enterprise Europe Network», present a més de 50 països arreu del món; on participen prop de 600 organitzacions, entre les quals s’hi troben organismes de desenvolupament regional, universitats i centres tecnològics; i on treballen més de 4.000 professionals altament qualificats en els diferents serveis de la xarxa. La xarxa és el projecte més important de suport a les empreses establert a Europa per la Comissió Europea.

Els serveis, gratuïts, que s’ofereixen, a les petites i mitjanes empreses són molt diversos i s’adapten a les seves necessitats. Hi ha tres grans àmbits de suport:

Assessorament

  • Informar sobre normativa, legislació i polítiques europees;
  • Suport a la cerca de finançament, tant regional, com estatal i europeu, per ampliar les seves operacions, desenvolupar nous productes o/i invertir en noves instal·lacions;
  • Serveis d’internacionalització per la preparació als mercats internacionals, i
  • Informació sobre drets de propietat intel·lectual a l’empresa, contractació pública europea, estandardització a l’empresa, etc.

Oportunitats de cooperació

  • Identificar i difondre ofertes i demandes de tecnologia entre empreses, universitats, centres tecnològics i altres organitzacions dedicades a RDi i organització de trobades empresarials, en l’àmbit de la transferència tecnològica.
  • Identificar i difondre oportunitats comercials entre les empreses i trobades comercials.

Suport a la innovació

  • Assessorament en la presentació a projectes europeus de RDi (subvencions) – convocatòries existents, cerca de socis i suport en la preparació dels projectes.
  • Gestió de la innovació: diagnòstic, una definició d’actuacions i suport a la seva implementació

Són oportunitats que més de tres-centes empreses han aprofitat al llarg de l’any 2016 a les Illes Balears, aconseguint quaranta d’elles acords tecnològics o cooperacions internacionals.

La Xarxa a Balears està coordinada per la Fundació Bit, depenent de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, i també hi participen la Cambra de Comerç de Mallorca i la Fundació Universitat Empresa de la Universitat de les Illes Balears.

L’objectiu marcat a mig termini (2020), és capgirar la tendència augmentant la inversió en RDi per part empresarial i que tingui un efecte perceptible en l’indicador global de percentatge del PIB dedicat a R+D de les Illes. Això, no només s’aconseguirà amb aquesta iniciativa sinó conjuntament amb la resta d’actuacions que formen part del marc de l’estratègia regional de RDi, però ho haurem d’explicar en un altre article.

contacte: eenbalears@fundaciobit.org